Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. (Jn 12, 2)

(Matúš Nastišin) Je zaujímavé, že nám svätopisci nezanechali správu o tom, žeby Lazár bol niečo Ježišovi povedal. Nejaké slovo, vetu. Určite sa s Ježišom zhováral, a možno aj dlhé hodiny, ale evanjelisti nepovažovali za dôležité zapísať to. Ale čo napísali, bolo, že Lazár bol Ježišovým priateľom. Bol ten, koho Ježiš miloval. A myslím si, že to je dôležité. Veď Kristus hovorí: „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane‘, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *