Pán povedal: „Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký.“ (Gn 18, 20)

(Matúš Nastišin) Príbeh o Sodome a Gomore nám v predobraze hovorí o Ježišovi Kristovi. Spravodlivý Lót zostupuje bývať medzi hriešnikov, ale sám sa nepoškvrní hriechom. Aj keď je pokúšaný k hriechu, nepreviní sa proti Bohu, ale je ochotný obetovať svoje dcéry, teda kúsok seba, len aby nezhrešil. Za to bol zachránený pred smrťou nielen on, ale aj jeho rodina. Je to príbeh o Kristovi a Cirkvi. Ježiš hovorí: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *