Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. (Lk 2, 22)

(Michal Kuruc ml.) Každý svätý bol raz dieťaťom. Na začiatku zoznamu je vplyv rodičov. Prorok Samuel viedol izraelský národ štyridsať rokov, pomazal Dávida a viedol ho pri jeho dôležitých rozhodnutiach. Kto mal rozhodujúci vplyv na Samuelov život? Jeho matka. Dnešný sviatok nás pozýva, aby sme prinášali aj my svoje deti pred Boha. Nikdy nepodceňuj moc modlitby za svoje dieťa. Nikdy nie je neskoro, aby si sa modlil za dieťa, ktoré ti prinieslo slzy a žiaľ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *