Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom…, aby nedostal stonásobne viac. (Mk 10, 29. 30)

(Martin Krišš) Svätý otec Anton Pustovník vo svojich Poučeniach o živote v Kristovi píše: „… keď sa dívame na okolitý svet, nemyslime si, že sme sa zriekli niečoho veľkého, lebo aj celá táto zem je malá oproti celému vesmíru… Ako ten, kto riskuje jednu drachmu medi, aby vzápätí získal sto drachiem zlata, nemnoho zanecháva, no získava stokrát viac. Ak sa teda celá zem nedá porovnávať s nebesami, vtedy kto zanecháva niekoľko desatín, akoby nič nezanechával. Veď celý ľudský život je taký krátky v porovnaní s večnosťou. Hoci by popritom zanechal dom aj množstvo zlata, ani vtedy sa nemôže chváliť alebo malomyseľnieť.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *