Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky! (Mk 10, 23)

(Martin Krišš) Mnohí sa zriekli majetkov. Svätý Anton Pustovník povedal: „Aký úžitok máme z toho, čo nemôžeme vziať so sebou? A tak nemôžeme v sebe živiť želanie nadobúdať bohatstvo. Prečo radšej nezískavame to, čo si so sebou môžeme vziať? Šľachetné zmýšľanie, spravodlivosť, mravnú bezúhonnosť, statočnosť, rozvahu, lásku, nemajetnosť, vieru v Krista, povznesenosť nad hnev.“ Keď nadobudneme tieto čnosti, nájdeme ich pred sebou v nebeskom kráľovstve. Ony samy nám tak umožnia vstúpiť úzkou bránou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *