… radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi… (Lk 10, 20)

(Milan Mojžiš) Ak sa môžem dostať do neba? Cez milosrdenstvo. Svätý Otec hovorí: „Keď sa človek nechá zachytiť milosrdenstvom, automaticky to ovplyvňuje každé jeho ďalšie konanie. Ak ale niekto prejde pomimo, jeho srdce ochladne. Milosrdenstvo nám dáva zakusovať našu slobodu a je miestom, kde môžeme zažiť slobodu Boha, ktorý je milosrdný voči tým, ktorí prejavujú milosrdenstvo (porov. Dt 5, 10), ako povedal Mojžišovi. Vo svojom milosrdenstve Pán vyjadruje svoju slobodu. A my tú našu.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *