Rozhovor s novovysväteným pomocným biskupom Košického arcibiskupstva Mons. Markom Forgáčom

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš)
Otec biskup, ako chcete vašu skúsenosť s pastoráciou mladých zužitkovať v biskupskej službe?
Skúsenosť práce s mladými ľuďmi pre mňa bola (a verím, že aj naďalej bude) veľkým požehnaním a svojím spôsobom prorockým zážitkom. Byť s mladými a žiť pre nich pre mňa znamená vidieť do budúcnosti. Totiž to, s čím som bol konfrontovaný v prítomnosti mladých ľudí, bude o niekoľko rokov či desiatok rokov realitou našich farností. Okrem toho môžem povedať, že mladí ľudia ma takpovediac „držali v kondícii“. Tým, že mladý človek je náročný a kritický, kňaz potrebuje k nemu pristupovať autenticky a s nasadením. Mladí ľudia veľmi rýchlo odhalia ľahostajnosť kňaza, a preto toto prostredie bolo pre mňa výzvou i povzbudením. Verím, že i naďalej budem môcť ostať v kontakte s „tými, ktorým patrí budúcnosť“.

Boli ste na SDM v Krakove? Ak áno, čo vás tam oslovilo? Ak nie, ako vnímate dôležitosť takýchto stretnutí?
Na tohtoročných svetových dňoch mládeže som nebol. Bolo to v čase medzi mojím vymenovaním za pomocného biskupa a biskupskou vysviackou a bol to čas intenzívnej prípravy po každej stránke. Svetové dni mládeže som v minulosti navštívil. Je to podujatie, kde sa vo veľkej početnosti vyjadruje alebo až manifestuje viera mladých ľudí. Pamätám si hlavne Svetové dni mládeže v Čenstochovej, kde som bol ešte ako gymnazista. Zážitok univerzálnej Cirkvi bol vtedy pre mňa veľkým nadšením. Myslím, že to je jeden z cieľov tohto podujatia – zapáliť pre Krista, pre Cirkev, aby si mladý človek uvedomil, že nie je sám, ale že je súčasťou spoločenstva. Aby si uvedomil rozmanitosť a zároveň tvoril jednotu. V tejto etape vývinu života je to veľmi potrebné. Mladí ľudia totiž v tomto období života mimoriadne pociťujú dôležitosť vzťahov, široký záber a horúci plameň viery prejavený aj navonok.

Aký je pre vás praktický odkaz SDM v Krakove?
Pápež František veľmi vyzýval k aktivite a otvorenosti pre tento svet, k aktívnemu vnímaniu osobnej služby viery v tomto svete. Samotná účasť na Svetových dňoch mládeže v Krakove je vyjadrením tejto aktivity, ale nesmie ostať iba pri tom. Každý potrebuje žiť túto aktivitu aj v domácom prostredí. Mladí ľudia radi vyjadrujú svoj emotívny život, a to aj v duchovnej dimenzii, a svetové dni mládeže sú tou príležitosťou, ale je potrebné, aby všetky tieto prejavy boli čo najviac zvnútornené. Potrebujeme im v tom pomáhať. Iba vtedy bude mať zmysel celá námaha spojená so stretnutím so Svätým Otcom, keď dokážeme v pokoji a každodennej fádnosti či stereotype žiť odkaz radostnej zvesti – evanjelia. Je to cesta dozrievania a my máme tú milosť, že môžeme byť na nej prítomní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *