Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich, ako to urobil Eliáš?“ (Lk 9, 54)

(Mikuláš Jančuš) Ak by nám bola daná moc a možnosť odstrániť zo svojho okolia neprajníkov a ľudí, ktorí nám z rôznych dôvodov nevyhovujú, veľmi radi by sme to využili. Aj učeníci Ježiša Krista zahoreli touto túžbou voči samárijskej dedine. Ale tou najúčinnejšou Kristovou silou je jeho láska ku všetkým, tá mi dovolí odstrániť i mojich nepriateľov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *