Všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu… (Lk 4, 40)

(Milan Kuzmiak) Ježišova prítomnosť otvára človeku oči, aby nemyslel len na seba, ale videl aj problémy druhých. Toto zažívali ľudia nielen vtedy v Kafarnaume, ale to máme prežiť aj my. Nemyslieť len na seba, svoje potreby, plány,… ale vidieť aj tých, čo sú okolo nás, a priviesť ich k Ježišovi. Môžem to urobiť v modlitbe, v ktorej mu zverím trápených predovšetkým duševnými problémami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *