Pred ôsmimi rokmi bola zriadená Prešovská metropolia

Na sviatok Troch svätiteľov pápež Benedikt XVI. 30. januára 2008 povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove, pričom povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu a metropolitné sídlo a za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu vymenoval vtedajšieho prešovského eparchiálneho biskupa Mons. Jána Babjaka SJ. Zároveň povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a vtedajšieho exarchu Mons. Milana Chautura CSsR vymenoval za prvého košického eparchiálneho biskupa. Zriadil aj novú Bratislavskú eparchiu a za jej prvého eparchiálneho biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Prešov – Prešovská archieparchia má 116 000 veriacich, 18 protopresbyterátov, z ktorých sú dva personálne, 164 farností, 295 kňazov, z toho 21 rehoľných, štyroch diakonov a 360 chrámov. V Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove sa na kňazstvo pripravuje 61 seminaristov metropolie (ďalších 14 je v pastoračnom ročníku). V Prešove sídli aj Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, na ktorej študuje 565 študentov, redakcia časopisu Slovo a Gréckokatolícka charita. V rokoch 2014 a 2015 prebiehal v Prešovskej archieparchii Rok rodiny. Pred rokom, 31. januára 2015, bol oficiálne na archieparchiálnej úrovni otvorený proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu, gréckokatolíckeho rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka CSsR. Pomocným biskupom Prešovskej archieparchie je Mons. Milan Lach SJ a v Prešove žije aj emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Mons. Ján Eugen Kočiš. Celoročne sú najnavštevovanejšími pútnickými miestami Ľutina a hora Zvir v Litmanovej. Intenzívne tu pôsobia štyri pastoračné centrá. V archieparchii pôsobí deväť školských zariadení. Košice – Počet veriacich v Košickej eparchii je 73 000. Eparchia je zasvätená sv. Cyrilovi a Metodovi, apoštolom rovným. Nachádza sa tu 7 protopresbyterátov a 158 chrámov. Začiatok školského roka 2015 bol významný pre novú Cirkevnú školu sv. Juraja v Trebišove. Tým počet školských zariadení v eparchii stúpol na 14. Každý mesiac prebieha slávenie fatimskej soboty (v zime v bazilike minor v Michalovciach a v lete v pútnickom Klokočove) s bohatým duchovným programom. Bratislava – Bratislavská eparchia bola vyčlenená z pôvodnej Prešovskej eparchie a zahŕňa územie západného a stredného Slovenska. Eparchia má 15 farností v 4 protopresbyterátoch a pôsobí v nej 21 kňazov a jeden diakon. Podľa sčítania má 16 841 veriacich. Každoročne sa v Bratislavskej eparchii konajú tri odpustové celoeparchiálne slávnosti: v Katedrále sv. Kríža v Bratislave (na sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna, na sviatok Povýšenia sv. Kríža 14. septembra) a v Šaštíne (na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky). V eparchii je jedna materská škola. Farské spoločenstvá v eparchii sú spravidla počtom malé, ale o to viac vynikajú bratským spolunažívaním a rodinnou atmosférou. (Ľubomír Petrík, Róbert Jáger, Stanislav Gábor)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *