Archive For The “Predstavujeme” Category

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Súčasný Staroľubovniansky protopresbyterát vznikol po oddelení farností Orlovského protopresbyterátu v roku 2012 od pôvodného Staroľubovnianskeho protopresbyterátu. Dnes sa rozkladá na západnej časti Staroľubovnianskeho okresu a patria doň farnosti Jakubany, Jarabina, Kamienka, Kremná, Litmanová, Veľký Lipník a dve farnosti v meste Stará Ľubovňa. Väčšina farností patrila do roku 1787 do Przemyšlskej eparchie….

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Sninský protopresbyterát vznikol oddelením od pôvodného Humenského dekanátu v roku 2003 a zaberá územie okresu Snina. Patria doň farnosti Hostovice, Klenová, Kolonica, Ladomirov, Pčoliné, Pichne, Stakčín, Šmigovec, Topoľa, Ubľa, Ulič, Snina a Snina-Brehy. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili do Prešovskej aj do Mukačevskej eparchie, a to až do roku 1945.  …

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Sabinovský protopresbyterát vznikol odčlenením farností na území Sabinovského okresu z pôvodného Prešovského dekanátu v roku 2003. Patria doň farnosti Bajerovce, Červená Voda, Ďačov, Drienica, Lipany, Ľutina, Milpoš, Renčišov, Sabinov a Tichý Potok. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili najmä do Prešovského a Popradského dištriktu Šarišského archidiakonátu.   Najstaršou známou farnosťou…

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Prešovský protopresbyterát vznikol po odčlenení farností Sabinovského okresu z pôvodného Prešovského dekanátu v roku 2003 a rozkladá sa na území okresu Prešov. Patria doň farnosti Abranovce,  Drienov, Fulianka, Geraltov, Klenov, Ľubotice, Ľubovec, Miklušovce, Okružná, Varhaňovce, Prešov a dve ďalšie farnosti v Prešove – Sekčov a Sídlisko 3. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili…

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Popradský protopresbyterát vznikol rozšírením Popradského dekanátu o farnosti pôvodného Spišského dekanátu, ktoré zostali na území Prešovskej eparchie po vzniku Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu v Košiciach po roku 1997. Dnes je to územne najväčší protopresbyterát Prešovskej archieparchie a rozkladá sa na území okresov Poprad, Kežmarok a Levoča. Patria do neho farnosti Ihľany, Levoča,…

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: V. Verba)   Orlovský protopresbyterát vznikol oddelením od pôvodného Staroľubovnianskeho protopresbyterátu v roku 2012. Dnes sa rozkladá na východnej časti Staroľubovnianskeho okresu a patria doň farnosti Čirč, Kyjov, Malý Lipník, Orlov, Sulín, Šambron, Šarišské Jastrabie, Údol a Vislanka. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili najmä do Popradského dištriktu Šarišského archidiakonátu.   Najstarší známy…

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: V. Verba)   Medzilaborecký protopresbyterát vznikol oddelením od pôvodného Humenského dekanátu v roku 2003 a zaberá územie okresu Medzilaborce. Patria doň farnosti Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Habura, Krásny Brod, Oľka, Radvaň nad Laborcom, Repejov, Svetlice, Volica, Medzilaborce a dve prímestské farnosti Borov a Vydraň. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili najmä do Humenského a Laboreckého dištriktu…

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Humenský dekanát vznikol po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v Československu (1968) a pôvodne kopíroval hranice pôvodného okresu Humenné. Dnes sa rozkladá na území zmenšeného okresu Humenné a patria doň farnosti Hažín, Pakostov, Porúbka, Rokytov pri Humennom, Ruská Poruba, Zubné, Humenné a dve ďalšie farnosti v Humennom – Dubník a Pod Sokolejom. Pôvodné farnosti protopresbyterátu…

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Protopresbyterát v Hrabskom vznikol oddelením od pôvodného Bardejovského protopresbyterátu v roku 2012. Dnes sa rozkladá na západnej časti Bardejovského okresu a patria do neho farnosti Gerlachov, Hrabské, Kružlov, Kurov, Lukov, Malcov, Nižný Tvarožec a Petrová. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili najmä do Bardejovského dištriktu Šarišského archidiakonátu.   Najstarší známy…

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Hanušovský protopresbyterát vznikol v roku 2012 zo severných farností pôvodného Vranovského dekanátu z roku 1968. Patria do neho farnosti Ďurďoš, Hanušovce nad Topľou, Hlinné, Matiaška, Petkovce, Remeniny a Rudlov. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili do Vranovského dištriktu Zemplínskeho archidiakonátu.   Najstaršie známe farnosti v protopresbyteráte sú Matiaška, Remeniny a…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi