Archive For The “Predstavujeme” Category

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: www.facebook.com/StAndrewRussianGreekCatholicParish)   Tolerančný edikt, ktorý v roku 1905 vydal cár Mikuláš II., dal podnet na zakladanie katolíckych komunít byzantsko-slovanského obradu v Ruskom impériu. Túto činnosť veľmi podporoval ľvovský gréckokatolícky metropolita Andrej Šeptický.   Pád cárskeho režimu (február 1917) a zrod provizórnej vlády umožnili Šeptickému uplatňovať mimoriadne právomoci, ktoré mu udelil pápež Pius X….

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky v talianskom Frascinetu. webdiocesi.chiesacattolica.it)   V tejto cirkvi doznieva bohaté dedičstvo byzantskej tradície v južnom Taliansku.   V prvom tisícročí bolo v južnom Taliansku a na Sicílii silne zastúpené grécky hovoriace obyvateľstvo. Veľká vlna gréckych kolonistov sem prišla aj v 6. storočí po dobytí tohto regiónu byzantským cisárom Justiniánom I. († 565).  …

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: catholicnewslife.com)   V rímskej Bazilike sv. Pavla za hradbami sa 15. apríla 2016 konala biskupská vysviacka archimandritu Manela Nina OSB, rektora Gréckeho kolégia sv. Atanáza v Ríme, ktoré už v roku 1577 založil pápež Gregor XIII.   V tom čase 59-ročného benediktína byzantského obradu za titulárneho biskupa Carcabie a apoštolského exarchu pre gréckokatolíkov v Grécku…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: wikimedia.org)   V roku 1859 bulharskí obyvatelia mesta Kukuš poslali pápežovi list, v ktorom uznali jeho primát a žiadali za to ponechanie svojho východného obradu, nezávislosť vlastnej hierarchie a cirkevné školy s bulharským jazykom a národnou abecedou.   V decembri 1860 bol Dragan Cankov na čele delegácie zloženej z bulharskej klerickej a svetskej inteligencie, ktorá odovzdala latinskému apoštolskému vikárovi v Konštantínopole…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: wikimedia.org)   Korene prítomnosti kresťanstva na území dnešného Bulharska siahajú do prvých storočí kresťanstva: v roku 342 sa konal koncil v Serdike (dnešnej Sofii). Jej okolie bolo postupne obsadzované bulharskými kmeňmi, ktoré boli síce pohanské, no čoskoro nadviazali kontakty s kresťanskými misionármi.   Rozhodujúcim okamihom pre rozšírenie kresťanstva medzi Bulharmi bol krst kniežaťa Borisa…

Read more »

By |

ŽIVOT PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE (Dada Kolesárová)   Prešovské arcibiskupstvo zastrešuje inštitúcie, ktoré pomáhajú duchovnému, kultúrnemu, sociálnemu, vzdelanostnému a odbornému rastu detí, mládeže aj dospelých veriacich laikov i duchovenstva, aj tých, ktorí hľadajú v blízkosti a službe Gréckokatolíckej cirkvi útechu a pomoc.   Školy a školské zariadenia Cirkevná materská škola sestry Jozafáty v Ľutine bola zriadená Kongregáciou sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie 1. septembra…

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Vranovský dekanát vznikol po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v Československu (1968) a pôvodne kopíroval hranice okresu Vranov nad Topľou. Postupne bol z neho odčlenený Čemerniansky protopresbyterát a neskôr i časť farností pre Hanušovský protopresbyterát.   Patria doň farnosti Čičava, Nižný Hrabovec, Poša, Rafajovce, Sedliská, Štefanovce, Vyšný Kazimír a dve farnosti vo Vranove nad Topľou….

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Svidnícky dekanát vznikol po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v Československu (1968) a pôvodne kopíroval hranice okresu Svidník. Dnes sa protopresbyterát rozkladá na severnej časti už zmenšeného okresu a patria doň farnosti Hrabovčík, Hunkovce, Kapišová, Kečkovce, Krajná Bystrá, Ladomirová, Stročín, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík a dve farnosti vo Svidníku. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku…

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Stropkovský protopresbyterát vznikol odčlenením farností na území Stropkovského okresu z pôvodného Svidníckeho dekanátu v roku 2003. Patria doň farnosti Breznička, Brusnica, Bukovce, Havaj, Chotča, Korunková, Lomné, Miková, Miňovce, Staškovce, Vyškovce, Vyšná Olšava a tri farnosti v meste Stropkov. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili najmä do Stropkovského a Vranovského dištriktu Zemplínskeho archidiakonátu….

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Súčasný Staroľubovniansky protopresbyterát vznikol po oddelení farností Orlovského protopresbyterátu v roku 2012 od pôvodného Staroľubovnianskeho protopresbyterátu. Dnes sa rozkladá na západnej časti Staroľubovnianskeho okresu a patria doň farnosti Jakubany, Jarabina, Kamienka, Kremná, Litmanová, Veľký Lipník a dve farnosti v meste Stará Ľubovňa. Väčšina farností patrila do roku 1787 do Przemyšlskej eparchie….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi