Archive For The “Predstavujeme” Category

Bieloruská gréckokatolícka cirkev

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: www.nn.by)   Kresťanstvo sa stalo oficiálnym náboženstvom na bieloruskom území v roku 989, keď polocké knieža Izjaslav a jeho matka Rogneda prijali krst. Prvá eparchia vznikla v Polocku (na území Krivičov) a ďalšia v Turove (na území Dregovičov). Eparchie patrili do Kyjevskej metropolie, ktorá bola súčasťou Konštantínopolského patriarchátu.   V polovici 13. storočia boli bieloruské kniežatstvá začlenené…

Read more »

Ruskí gréckokatolíci

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: www.facebook.com/StAndrewRussianGreekCatholicParish)   Tolerančný edikt, ktorý v roku 1905 vydal cár Mikuláš II., dal podnet na zakladanie katolíckych komunít byzantsko-slovanského obradu v Ruskom impériu. Túto činnosť veľmi podporoval ľvovský gréckokatolícky metropolita Andrej Šeptický.   Pád cárskeho režimu (február 1917) a zrod provizórnej vlády umožnili Šeptickému uplatňovať mimoriadne právomoci, ktoré mu udelil pápež Pius X….

Read more »

Ruténska cirkev

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Po voľbe Petra Parténia Petroviča za mukačevského biskupa v roku 1651 bolo treba zaistiť čím skôr jeho biskupskú vysviacku, a to od nejakého východného biskupa, aby bol akceptovaný aj ľudom. Na scéne sa totiž objavil aj prokalvínsky zmýšľajúci protikandidát, ktorý bol podporovaný Zuzanou Lorantfiovou, vdovou po Jurajovi I. Rákocim. Biskupskú chirotóniu Petrovi…

Read more »

Ruténska cirkev

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Inšpirácia u susedov Na začiatku 17. storočia na žiadosť grófa Juraja Drugeta prišiel biskup Atanáz Krupecký z Przemyšľa, teda z územia, kde sa už uplatnila Brestská únia (1596). Pomerne dlho pôsobil medzi východnými kresťanmi na drugetovskom panstve, pričom asi päťdesiat kňazov získal pre myšlienku únie. Uvádza, že mali jedinú podmienku, aby smeli…

Read more »

Ruténska cirkev 2

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Chýbajúce listiny O počiatkoch cirkevných štruktúr kresťanov byzantského obradu, ako aj o vzniku Mukačevského biskupstva chýbajú spoľahlivé písomné záznamy. Ich nedostatok sa pociťoval už aj v minulosti, preto sa objavil dokonca pokus takýto doklad vyrobiť. Ide o takzvanú Fundáciu Teodora Koriatoviča, falzum, ktoré kladie vznik Mukačevskej eparchie do súvisu s príchodom tohto…

Read more »

Ruténska cirkev

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Pod označením Chiesa Rutena, teda Ruténska alebo Rusínska cirkev, sa dnes v pápežskej ročenke Annuario Pontificio uvádzajú tri cirkevné jednotky – Pittsburská metropolia v USA (s podriadenými eparchiami Parma, Passaic a Phoenix), Mukačevská eparchia a Apoštolský exarchát v Českej republike. Z hľadiska cirkevnej správy pritom ide o tri nezávislé celky, ktoré spája…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi