Archive For The “Rozhovor” Category

Spoločný život

By |

ROZHOVOR (Jozef Petričko; foto: Radko Blichár)   Ako možno žiť na jednom území s Rómami? Otázka pramení z rôznych vzájomných skúseností spolužitia Slovákov a Rómov. Negatívne skúsenosti vzbudzujú strach, obavy o svoj život či majetok. A tak sa problémy mnohokrát snažíme riešiť úpravou štátnych zákonov a rôznymi dotáciami, ktoré majú slúžiť ako náplasť na ranu spoločnosti. Nikdy sa však nestanú…

Read more »

Finančná podpora pre cirkvi

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: uralprosvet.ru)   Národná rada Slovenskej republiky 16. októbra 2019 schválila zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktorý nahradil sedemdesiat rokov platný zákon z roku 1949. Pôvodný komunistický zákon bol viackrát novelizovaný. Schválený zákon je výsledkom spolupráce medzi ministerstvom kultúry a poverenými zástupcami cirkví na Slovensku.   Slovensko je…

Read more »

Keď treba chrániť

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív Jána Figeľa)   Od 1. septembra 2014 patrí Slovenská republika k tým málo krajinám, ktoré vo svojej ústave chránia manželstvo ako zväzok muža a ženy. Tento návrh ústavného zákona bol schválený za širokej podpory konzervatívnych poslancov 4. júna 2014.   Pán Figeľ, pred piatimi rokmi Národná rada SR schválila zmenu v ústave a…

Read more »

Komunikovať

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív rodiny Fuchsovcov)   Kríza spoločnosti sa najviac ukazuje v kríze rodiny. Nedôvera, nevera, odcudzenie… Tieto zranenia sa stávajú aj súčasťou kresťanských rodín. Ako ich odstrániť? Ako ich uzdraviť? Tieto otázky trápia mnohých manželov.   Nebojíte sa hovoriť o sebe, o svojom živote na verejnosti? Oto: Nie, nebojím sa.   Eva: Nemám problém…

Read more »

Ochrana dieťaťa chráni matku

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; preklad: Miroslav Dancák; foto: TKKBS/Peter Zimen)   Na Slovensku sa po Národnom pochode za život v Bratislave na chvíľu rozpútali silné proti aktivity. V médiách je posolstvo pro life hnutia o živote a rodine vystavené rôznym útokom. Ale dá sa to prekonať. Príkladom je susedné Poľsko, kde majú omnoho silnejšiu ochranu života, aj života matky, než…

Read more »

Za svätosťou života

By |

ROZHOVOR (Dada Kolesárová; foto: Dávid Rybovič)   Kongregácia pre kauzy svätých rozhoduje o kandidátoch na blahorečenie a svätorečenie. Čo sa však za týmto rozhodnutím ukrýva? Prácu na prípravách nám priblíži otec ICLic. Jaroslav Pasok, ktorý je biskupským delegátom v kauze blahorečenia Božieho služobníka ThDr. Jána Ivana Mastiliaka CSsR.   Prečo potrebujeme hovoriť o ľuďoch svätého života a formálne…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi