Krátke správy z domova (19)

CHOŇKOVCE ■ Už po siedmykrát vystúpili 31. augusta veriaci z Choňkoviec ku krížu na Vetrovej skale. Na svätej liturgii za pokoj a mier na Ukrajine sa v homílii prihovoril vladyka Milan Šášik CM, mukačevský eparcha. Vyzval k modlitbe za pokoj vo svete, ale aj za pokoj v samotných rodinách. (M. Bérešová)

 

PREŠOV ■ Cirkevné školy Prešovskej archieparchie vstúpili do nového školského roka. Svätú liturgiu pre žiakov a zamestnancov Špeciálnej základnej školy sv. Anny slávil v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni prešovský protosynkel otec Ľubomír Petrík. Súdny synkel otec Jaroslav Pasok slávil svätú liturgiu pre Cirkevnú základnú školu s materskou školou a Gymnázium bl. P. P. Gojdiča v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove. V Bardejove sa 2. septembra za účasti detí konala posviacka priestorov Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka. Svätou liturgiou, ktorú slávil humenský vikár otec Martin Zlacký, vstúpili do nového roka študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. V Chráme Božej múdrosti si svätou liturgiou, ktorú slávil svidnícky protopresbyter otec Radovan Kuzmiak, vyprosovali požehnanie žiaci a zamestnanci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku. (M. Demčáková, M. Gromošová, J. Kolcunová, E. Jarošová, K. Hrižová)

 

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU ■ V Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou sa 3. septembra konalo odovzdávanie ocenení programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Štyri študentky Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom získali bronzové medaily a sedem študentov si prevzalo strieborné medaily. Z Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove boli jedenásti študenti ocenení bronzovou a dvaja striebornou medailou. (E. Jarošová, V. Verba)

 

STARÁ ĽUBOVŇA ■ Na Špeciálnej základnej škole sv. Anny odovzdal 3. septembra zástupca spoločnosti Kaufland riaditeľovi školy ocenenie projektu Čerstvé hlavičky od spoločnosti Kaufland v Starej Ľubovni. Výhrou je ovocie a zelenina pre žiakov školy na celý školský rok zadarmo. (D. Kosturková)

 

ĽUTINA ■ Skupina animátorov z Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli sa 6. – 8. septembra na pútnickom mieste v Ľutine zúčastnila na duchovnej obnove a príprave na službu v tíme Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka, ktorú viedol otec Patrik Maľarčík, duchovný správca centra. (V. Žolnová)

 

ĽUBOVEC ■ Vo sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky 8. septembra sa v Ľubovci konala slávnosť chrámového sviatku. Nedeľnej svätej liturgii, ktorú slávil otec Martin Mekel, predchádzala trojdňová duchovná obnova, ktorú viedli otec Jozef Harvilko, špirituál Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove, otec Igor Čikoš, kňaz vyčlenený pre pastoráciu Rómov, a otec Martin Tkáč, pôsobiaci na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity. (D. Kolesárová)

 

LITMANOVÁ ■ Na hore Zvir sa 8. septembra konala malá púť, ktorú viedol rektor chrámu otec Martin Dudok. (-md)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *