A preto sa usilujeme páčiť sa mu… (2 Kor 5, 9a)

(Peter Tirpák) Apoštol Pavol v Druhom liste Korinťanom hlbšie analyzuje zjavené pravdy. Jednou z nich je náuka o posledných veciach človeka. Aj o viere v posmrtný život. Večný život je síce darom, ktorý na základe Božej milosti dostávame zadarmo, napriek tomu Kristus bude náš život súdiť. Budeme odmenení za to, ako sme žili. Nikdy nemôžeme Božiu milosť používať ako výhovorku pre lenivosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *