Archive For The “Správy” Category

Uvedenie sekretára východnej kongregácie

By |

VATIKÁN ■ Kongregácia pre východné cirkvi privítala 5. júna nového sekretára vladyku Giorgia Demetria Gallara. Kardinál Leonardo Sandri, prefekt kongregácie, ho privítal, vyjadril slová vďaky za to, že prijal toto poverenie Svätého Otca a opustil vedenie sicílskej eparchie Piana degli Albanesi. Pripomenul tiež jeho skúsenosti s Melchitskou cirkvou, jeho znalosť východného kánonického práva a obradov…

Read more »

Krátke správy zo sveta (13 – 14)

By |

Krátke správy zo sveta (13 – 14)

VATIKÁN ■ 8. júna bola spustená nová iniciatíva na šírenie filmov inšpirovaných kresťanstvom. Platforma www.vativision.com je súkromno-podnikateľský projekt spoločností Officina della Comunicazione a Vetrya. Projekt, ktorý ponúka v strímingu hrané i dokumentárne filmy a seriály, uvítal aj prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini. Zdôraznil, že „nejde o  cirkevnú či vatikánsku iniciatívu, ale projekt súkromných podnikateľov“ a Vatikán nezodpovedá…

Read more »

Vladyka Ján Babjak udelil nižšie svätenia

By |

ĽUTINA ■ V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky udelil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ nižšie svätenia – postriženije Jozefovi Polačkovi a Ľubomírovi Vozňakovi. Týmto svätením boli uvedení do služby čteca – čitateľa Božieho slova, pivca – speváka žalmov a sviščenosca – svieconosiča.   Vladyka Ján v homílii povzbudil k prosbám o dary Svätého Ducha, ktorý je pre…

Read more »

Slávnosť Košickej eparchie v bazilike minor

By |

MICHALOVCE ■ V Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha sa 30. – 31. mája konala odpustová slávnosť Košickej eparchie.   Hlavnými bodmi sobotného programu bola Veľká večiereň s lítiou a archijerejská svätá liturgia. Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, v kázni prirovnal výsmech a zastrašovanie prvotnej cirkvi k situácii dneška, čo však Kristus predpovedal slovami: „Sluha nie je…

Read more »

Zomrel otec Michal Moskaľ

By |

MICHALOVCE ■ V Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha slávil 4. júna košický eparcha Milan Chautur CSsR a prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ pohrebné obrady za zosnulého otca Michala Moskaľa.   Otec Michal Moskaľ sa narodil 22. marca 1934 v Dúbravke v okrese Michalovce. Po maturite na gymnáziu v Michalovciach v roku 1953 absolvoval ročný abiturientsky kurz so špecializáciou geodézia…

Read more »

Archieparchiálna slávnosť Zostúpenia Svätého Ducha

By |

RAFAJOVCE ■ V deň Päťdesiatnice – sviatku Zostúpenia Svätého Ducha 31. mája slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ svätú liturgiu pri príležitosti archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Rafajovciach.   Vladyka sa vo svojom príhovore dotkol témy odvahy, ku ktorej hojne pomáha Svätý Duch. Na prvom mieste byť odvážny v osobnom priateľstve s Bohom. Nehanbiť sa za svoju vieru…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi