Archive For The “Správy” Category

By |

VATIKÁN ■ Na sviatok sv. pápeža Jána XXIII. 11. októbra bolo zverejnené rozhodnutie Svätého Otca Františka, ktorým povýšil doterajší Apoštolský exarchát Sofie pre veriacich byzantského obradu v Bulharsku na stupeň eparchie, ktorá dostala meno Sofijská eparchia sv. Jána XXIII. pre katolíkov byzantsko-slovanského obradu v Bulharsku. Katedrálou eparchie je Katedrála Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Sofii. Svätý…

Read more »

By |

Odporúčaný príspevok na Slovo do 25. novembra 2019: • za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 20 eur/ks; • za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne 16 eur/ks.   V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2021. Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na…

Read more »

By |

ELVA – TARTU/ESTÓNSKO ■ Štyri študentky Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa 5. – 12. októbra za sprievodu dvoch pedagógov zúčastnili na štvrtom projektovom stretnutí From the classrooms to the real world – Z tried do skutočného sveta, ktoré sa konalo v Estónsku. Projektové aktivity boli zamerané na prírodovedné predmety. Porozumieť chémii sa snažili cez…

Read more »

By |

VELEHRAD/ČESKO ■ Ústrednou témou púte bohoslovcov z Čiech, Moravy a Slovenska na Velehrad, ktorá sa konala 12. októbra, bolo Pokrstení a poslaní. Už deň vopred bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove došli do Bíloviec, kde sa ubytovali v rodinách z farnosti.   Program na Velehrade sa začal krátkou katechézou. Svätú omšu za bohoslovcov, predstavených a kňazské…

Read more »

By |

ALEPPO/SÝRIA ■ Pre Vatican News poskytol 14. októbra apoštolský vikár Aleppa Georges Abour Kazen rozhovor, v ktorou uvádza, že Kurdi nie sú jedinými obeťami tureckého útoku: „Turecká ofenzíva nás veľmi znepokojuje. V oblasti nie sú iba Kurdi, ale tiež iní, hlavne kresťania, ktorú zastupujú menšiny: Asýrčania, Chaldejci a Arméni, na ktorých sa od konca 19. storočia do prvej…

Read more »

By |

KOŠICE ■ V 90. roku života a v 51. roku kňazstva si 4. októbra Pán k sebe povolal otca Pavla Kompéra, titulárneho kanonika. Pohrebné obrady slávil 9. októbra prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky. Telesné ostatky boli uložené v Klenove.   Otec Pavel Kompér sa narodil 25. januára 1930 v Osoji v rodine gréckokatolíckeho kňaza. V…

Read more »

By |

STARÁ ĽUBOVŇA ■ V Chráme Matky ustavičnej pomoci sa 5. októbra uskutočnila slávnosť udelenia sviatostí zmierenia a Eucharistie. Tieto sviatosti prijalo sedem žiakov miestnej Špeciálnej základnej školy sv. Anny a dvaja klienti Domu sv. Anny v Starej Ľubovni. Súčasťou slávnosti bolo aj udelenie sviatosti myropomazania, ktorú vysluhoval prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Na znak svojej vďaky mu žiaci…

Read more »

By |

ULIČ ■ Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, slávil 6. októbra svätú liturgiu pri príležitosti sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky. Vladyku privítal starosta obce Ján Holinka, ktorý prirovnal návštevu arcibiskupa k pastierovi, ktorý sa stará aj o vzdialené a počtom ovečiek malé stádo. Potom vladyka posvätil obnovený exteriér a interiér chrámu.   V homílii vladyka Ján pripomenul zdroj…

Read more »

By |

PREŠOV ■ Na arcibiskupskom úrade sa 7. októbra uskutočnilo zasadnutie redakčnej rady časopisu Slovo. Za účasti prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ a košického protosynkela Jaroslava Lajčiaka program viedol podpredseda rady otec Ján Hreško. Po privítaní nových členov redakcie, ktorými sa stali otec Miroslav Dancák a otec Jozef Petričko, bol za člena redakčnej rady zvolený otec Marek…

Read more »

By |

LITMANOVÁ – ĽUTINA ■ Veriaci z farnosti Čeľovce a filiálnych obcí Egreš a Plechotice navštívili 28. septembra pútnické miesta Litmanová a Ľutina. Duchovný program sa začal modlitbou posvätného ruženca a svätou liturgiou na hore Zvir. V popoludňajších hodinách pútnici navštívili Baziliku Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, kde po duchovnom programe mohli spoznať aj históriu a…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi