Archive For The “Správy” Category

By |

ČIČAVA ■ Prešovský arcibiskup metropolita Jána Babjak SJ posvätil 11. augusta kríž v novej rómskej osade. Miestni Rómovia vladyku privítali marikľou – posúchom. Kríž je súčasťou vonkajšieho liturgického priestoru, ktorý sa používa na aktivity Gréckokatolíckej rómskej misie a Formačného centra pre Rómov. Liturgický priestor a kríž si postavili pod vedením otca Martina Mekela, riaditeľa centra, Rómovia z Čičavy…

Read more »

By |

STARÁ ĽUBOVŇA ■ Členovia klubu Harley Davidson club no. 1 Slovakia prišli na svojich motocykloch 16. augusta do Domu sv. Anny pozdraviť mladých so zdravotným znevýhodnením. Okrem jazdy a materiálneho daru – novej chladničky priniesli aj vedro plné pokladov.   Mladí sa tešili zážitku z jazdy na motorke. Sami motorkári počas návštevy neskrývali slzy v očiach. Vlastimil Belaň…

Read more »

By |

BUKOVÁ HÔRKA ■ Deti a mládež Stropkovského protopresbyterátu sa 12. – 13. augusta zúčastnili na 4. ročníku tábora Premenení. Pre 120 účastníkov pripravili animátori pod vedením kňazov Stropkovského protopresbyterátu bohatý program. Myšlienka tábora sa niesla v duchu hesla vyhláseného Svätým Otcom Františkom: „Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova“.   Mladí počas práce v skupinkách…

Read more »

By |

ŠAŠOVÁ ■ Pri príležitosti sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky sa na pútnickom mieste v Šašovej 10. – 11. augusta konala slávnosť Prešovskej archieparchie. Program sa začal privítaním pútnikov a svätením vody v kaplnke nad prameňom, pokračoval modlitbou Molebenu k Presvätej Bohorodičke pred milostivou ikonou v chráme, veľkou večierňou a vystúpením Gréckokatolíckej rómskej misie z Malcova. Duchovný správca otec Igor Čikoš priblížil pútnikom…

Read more »

By |

NECHVÁLOVÁ POLIANKA ■ Dvadsať miništrantov sa 26. – 28. júla zúčastnilo na stretnutí pre miništrantov Sninského protopresbyterátu. Cieľom bolo budovať bližšie spoločenstvo a cez rôzne hry lepšie spoznať aj službu miništranta. (M. Barnová)   HABURA – ČERTIŽNÉ ■ Ku kaplnke blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, ktorá stojí na pomedzí obcí Habura a Čertižné, sa 3. augusta konali…

Read more »

By |

TRENČÍN ■ Počas víkendu 20. – 21. júla sa konala výročná púť na Skalku pri Trenčíne, pútnické miesto Nitrianskej diecézy. V rámci programu slávil v sobotu večer otec Igor Cingeľ, farár farnosti Trenčín, svätú liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku na Starej skalke – v jaskyni. Liturgický spev viedli kantori z Trenčína.   V nedeľu svätej liturgii na Novej skalke…

Read more »

By |

BRAZÍLIA ■ Po Amazonke už mesiac pláva lodná nemocnica, ktorá nesie meno Svätého Otca Františka. Je to v súčasnosti najkompletnejšie zdravotnícke zariadenie tohto druhu v celej Brazílii. Ponúka ambulantné ošetrenia, hospitalizáciu i preventívnu starostlivosť 700 tisíc obyvateľom. Svätý Otec zaslal 18. augusta pozdravný list a požehnanie do brazílskeho Belému, kde sa v prístave konalo slávnostné privítanie lode….

Read more »

By |

  Rodina je základná bunka spoločnosti a národa. V nej sa formuje a vyrastá každý človek. Preto vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nedali zmiasť rôznymi ideologickými prúdmi, ktoré dnes uvádzajú do zmätku a chaosu a vytvárajú novú formu totalitarizmu, ktorá narúša antropologický a sociálny základ rodiny a ohrozuje náboženskú slobodu.   Hodnoty vyplývajúce…

Read more »

By |

POĽSKO ■ Predseda Poľskej biskupskej konferencie poznaňský arcibiskup Stanislav Gądecki vydal 8. augusta vyhlásenie, v ktorom vyzdvihol, že „ľudia z prostredia tzv. sexuálnych menšín sú naši bratia a sestry, za ktorých dal Kristus svoj život a ktorých tiež chce priviesť k spáse. Úcta ku konkrétnym ľuďom však nemôže viesť k prijatiu ideológie, ktorá si kladie…

Read more »

By |

VATIKÁN ■ Apoštolská stolica 6. augusta 2019 oznámila, že Svätý Otec František vymenoval nových členov Kongregácie pre orientálne cirkvi. Členmi sa stali aj melchitský gréckokatolícky arcibiskup Akky v Izraeli George Bakhouni a gréckokatolícky filadelfský arcibiskup metropolita pre Ukrajincov Boris Gudziak. (news.ugcc.ua)   USA ■ Pomocný biskup arcidiecézy Los Angeles Robert Barron priznal 13. augusta chybu americkej cirkvi…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi