Archive For The “Správy” Category

By |

LONDÝN/VEĽKÁ BRITÁNIA ■ Gréckokatolícki veriaci v Londýne prežili predvianočnú nedeľu 22. decembra slávením svätej liturgie a pečením vianočných oblátok. Zastupujúci kňaz otec Siargiej v kázni zdôraznil, že Boh poslal na svet svojho Syna v istom čase a na konkrétne miesto. Tak, ako má zmysel priestor a čas, v ktorom žije každý človek, aj Ježišov život v istom časopriestore mal zmysel z hľadiska…

Read more »

By |

VATIKÁN ■ Kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov, ktorá hľadá vhodných kandidátov na biskupské svätenie, 5. decembra v rozhovore pre časopis Vida Nueva konštatoval, že až 30 % kňazov, ktorí sú Svätým Otcom vybraní na biskupský úrad, toto vymenovanie odmieta. Časté dôvody sú, že sa dotyčný necíti dostatočne schopný, má nejakú životnú ťažkosť alebo sa…

Read more »

By |

HUMENNÉ ■ Britský veľvyslanec Andrew Garth navštívil 26. novembra Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho. Škola ho zaujala svojou anglickou bilingválou sekciou, ako aj faktom, že už štvrtý rok poskytuje Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu, ktorá sa zrodila práve v Spojenom kráľovstve.   Veľvyslanec sa stretol s riaditeľom školy Emilom Jarošom, krátko pozdravil všetkých pedagógov a zoznámil sa so žiackou školskou…

Read more »

By |

KOŠICE ■ Humanita pre život Spišské Vlachy zorganizovala 8. decembra už 28. ročník vianočného humanitného koncertu Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám… V sále Historickej radnice sa divákom predstavili sólista Opery ŠD v Košiciach Jaroslav Dvorský, súbory Železiar, Železiarik a Jazierko, spevácky zbor Vesna, folklórna skupina Roňva, spevácka skupina Čriepky, ľudová hudba Bobáňovci, folklórna skupina Heľpan, držiteľka…

Read more »

By |

LEGNAVA ■ Veriaci farnosti Petrová putovali 7. decembra ku Kaplnke sv. Mikuláša, ktorá sa nachádza na mieste niekdajšieho baziliánskeho monastiera. V miestnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Legnave slávil svätú liturgiu miestny správca farnosti otec Martin Terkanič. V kázni povzbudil k pristupovaniu k sviatosti pokánia a eucharistie, lebo tie menia človeka na Boží obraz. Miestni veriaci oboznámili…

Read more »

By |

NITRA ■ Bratislavský eparcha Peter Rusnák slávil 1. decembra, pri príležitosti sviatku sv. Andreja Prvopovolaného, patróna nitrianskej farnosti, svätú liturgiu v miestnom chráme. Stalo sa to za účasti bratislavského protosynkela otca Vladimíra Skybu, jeromonacha otca Pantelejmona Petra Gerberyho a miestneho duchovného správcu pátra Martina Pavúka MSC.   Vladyka v homílii poukázal na pokoru sv. apoštola Andreja. Na konci…

Read more »

By |

BRATISLAVA ■ V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom sa 23. novembra v Katedrále Povýšenia svätého Kríža konalo uvedenie knihy Pokojní v nepokoji – Light in darkness. Podujatie sa za účasti sekretára Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ začalo príhovorom autora a fotografa Timoteja Križku. Následne sa prihovoril vladyka Cyril a knihu požehnal.   Svätú liturgiu…

Read more »

By |

PREŠOV-SOĽNÁ BAŇA ■ Nová kniha z autorského pera Petra Krajňáka ml., štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, Jepiskop Vasilij vo fotografiách bola 8. decembra verejne uvedená v rímskokatolíckom Kostole Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Svätú liturgiu slávil otec Vasiľ Kormaník, ktorý vo svojom príhovore po evanjeliu zaspomínal na vladyku Vasiľa Hopka. Pripomenul jeho láskavé srdce aj vtedy, keď ako asistencia…

Read more »

By |

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ■ Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša, patróna farnosti, slávil 8. decembra v chráme miestnej farnosti svätú liturgiu bratislavský eparcha Peter Rusnák. V homílii vladyka Peter pripomenul, že blaženejšie je dávať, ako prijímať, no vysvetlil, že dávanie má byť spojené s Božou láskou v srdci a nezištnosťou. Povedal, že tento postoj, ktorý mal svätý Mikuláš,…

Read more »

By |

KOŠICE-ŤAHANOVCE ■ Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda oslávila 6. decembra 10. výročie založenia. Oslava jubilea sa začala dopoludňajšou svätou liturgiou v miestnom farskom Chráme bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku. Dopoludňajší program pokračoval v priestoroch školy, kde boli pre žiakov pripravené sladké mikulášske balíčky.   Oslava výročia pokračovala v podvečerných hodinách v telocvični školy. Pre…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi