Archive For The “Správy” Category

Dvestoročnica chrámu v Jasenove

By |

Dvestoročnica chrámu v Jasenove

Jasenov ■ V nedeľu 2. augusta veriaci v Jasenove privítali vo svojom dvestoročnom chráme vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, pri príležitosti jubilejnej odpustovej slávnosti, na ktorej sa zúčastnili aj viacerí gréckokatolícki a rímskokatolícki kňazi z okolia. Vladyka Milan vyzdvihol silu svedectva a stability miestneho chrámu, ktorý je už dve storočia výraznou súčasťou miestneho života. Stal sa miestom, na…

Read more »

Denný detský letný tábor dekanátu Hrabské

By |

Hrabské ■ 27. až 31. júna sa v Malcove uskutočnil denný detský letný tábor dekanátu Hrabské. Na tábore sa zišlo vyše sto detí, dvadsaťštyri animátorov a štyria kňazi. Celý tábor sa niesol v duchu citátu z Lukášovho evanjelia: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14) V stredu sa všetci účastníci tábora vybrali na výlet do…

Read more »

Odpust v Prievidzi

By |

PRIEVIDZA ■ V nedeľu 26. júla sa v Mariánskom kostole v Prievidzi uskutočnila odpustová slávnosť prievidzskej gréckokatolíckej Farnosti svätých sedmopočetníkov. Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Peter Rusnák spolu s generálnym vikárom Bratislavskej eparchie otcom Vladimírom Skybom, otcom diakonom Michalom Vadrnom z Bratislavy, trenčianskym dekanom otcom Igorom Cingeľom a s otcom Jozefom Durkotom, správcom gréckokatolíckej farnosti v…

Read more »

Miništrantský tábor v seminári

By |

Prešov ■ Od 27. do 31. júla sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča uskutočnil miništrantský tábor. Zúčastnilo sa na ňom 57 miništrantov vo veku od osem do devätnásť rokov z farností Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie. Miništranti mali možnosť vypočuť si katechézy pozvaných duchovných otcov Michala Jančišina a Rastislava Baku. Zaznelo svedectvo Lukáša Buža,…

Read more »

V Nižných Repašoch odhalili pamätnú tabuľu kňazovi Alexejovi Miroššayovi

By |

Nižné Repaše ■ V nedeľu 2. augusta prežívali vzácne chvíle veriaci v Nižných Repašoch (farnosť Torysky). Pri príležitosti chrámového sviatku Zosnutia sv. Anny, matky Presvätej Bohorodičky, sa tu konala odpustová slávnosť, ktorá bola tento rok spojená s odhalením pamätnej tabule gréckokatolíckemu kňazovi otcovi Alexejovi Miroššayovi ml. Tento výnimočný kňaz pôsobil v obci od roku 1940….

Read more »

Eparchiálna odpustová slávnosť vo Veľkých Kapušanoch

By |

Veľké Kapušany ■ Veriaci Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie si 19. júla na eparchiálnej slávnosti vo Veľkých Kapušanoch uctili blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča, patróna miestneho chrámu. Vyvrcholením programu slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Vo svojej kázni vladyka Milan poukázal na blahoslaveného biskupa Gojdiča a na jednoduchosť…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi