2020.09.14, pondelok
«vľavo právo »
«vľavo právo »

Ľudia, ktorých možno poznáte

Ľudia, ktorých možno poznáte

BERNARD LEHNER (heiligenlexikon.de)   Bernard sa narodil v roku 1930 v Bavorsku. Bol synom tesára a vyrastal v jednoduchom dome s milujúcou rodinou. Po prvom prijímaní povedal: „Chcem byť niečím, aby som sa dostal do neba.“ V mladom veku sa ...

Go(o)dbook – zamyslenie

Go(o)dbook – zamyslenie

Peter Vatraľ, študent Závažné problémy, nedopovedané otázky, rôzne krízy, škola, rodina, práca, vzťahy, neuskutočnené sny, naše rozhodnutia, nejasná budúcnosť a my sami. Niekedy aj to čo nám raz spôsobuje radosť, inokedy môže spôsobiť skľúčenosť ...

Chicago Mass Choir: My Soul Says Yes

Chicago Mass Choir: My Soul Says Yes

HUDBA ■ V týchto dňoch oslavuje Chicagský gospelový zbor svoje tridsiate výročie založenia. Pri tejto príležitosti vydáva album s názvom My Soul Says Yes (Moja duša hovorí: Áno). Album obsahuje jedenásť spirituálov, ktoré svojou energiou ...

Tajomstvá Pátra Pia

Tajomstvá Pátra Pia

FILM ■ Mal Páter Pio tajomstvá? Skutočne videl do ľudských duší? Aké utrpenie mu spôsobovali stigmy? Dokumentárny film predstavuje život svätca, ako ho mnohí nepoznajú. Prostredníctvom výpovedí lekárov a odborníkov sa divák postupne dozvie, ako ...

Katechizmus Katolíckej cirkvi

Katechizmus Katolíckej cirkvi

KNIHA ■ Katechizmus Katolíckej cirkvi sa označuje aj ako posledný dokument Druhého vatikánskeho koncilu. Vznikol na podnet pápeža Jána Pavla II. a verne podáva učenie Svätého písma a živej tradície Cirkvi, autentického učiteľského úradu, ako aj ...

Ježiš posväcuje moju prácu (2)

Ježiš posväcuje moju prácu (2)

SLOVO BL. V. HOPKA   Každý nemôže vykonávať rovnakú prácu. Nebolo by to múdre ani užitočné. Nie každý je spôsobilý na všetky práce. Prácu si treba rozdeliť, ale cieľ je jeden. Modlitbou a prácou máme dosiahnuť to, na čo je človek stvorený. ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi