Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: „Rabbi.“ A pobozkal ho. (Mk 14, 45)

20. februára 2019

(Maroš Rinik) Bozk, obvyklý orientálny pozdrav aj v dnešných časoch. Bozkom vyjadrujeme svoju úctu, dôveru a lásku voči osobe, ktorú milujeme. Bozkom pozdravil Judáš Ježiša. Nebol však prejavom ...

Ján Zlatoústy o vdovách

19. februára 2019

SLOVO OTCOV ■ V žiadnom prípade preto nezavádzam nový zákon ani nepredkladám nijakú zvláštnu náuku, iba tú, ktorá je staršia a dávnejšia než Mojžiš. Nie je zbytočné vypočuť si aj Mojžišov zákon, ...

Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli, ja nie!“ (Mk 14, 29)

19. februára 2019

(Maroš Rinik) Odpadnúť (po grécky skandalizo) znamená doslovne pohoršiť sa. U apoštolov nešlo teda len o strach o život, ktorý ich donútil rozutekať sa, ale o skutočné pohoršenie. V očiach ...

Geneticky upravené deti

18. februára 2019

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto:)   Koncom minuloročného novembra dostalo ľudstvo veľmi čudný „darček“. Podľa oznámenia čínskych výskumníkov sa narodili deti, dvojčatá, ktorým v ranom štádiu ...

Choďte do dediny, čo je pred vami. (Mk 1, 2a)

18. februára 2019

(Maroš Rinik) Keď Ježiš kráča do Jeruzalema, posiela dvoch učeníkov do dediny, ktorá je pred nimi. Termín dedina je technický pojem, ktorý v evanjeliách vždy znamená nesprávny výklad alebo odpor ...

Istý človek mal dvoch synov. (Lk 15, 11)

17. februára 2019

(Marek Kolesár) Podobenstvo o márnotratnom synovi je v poradí tretím pokračovaním zo série podobenstiev o milosrdenstve nebeského Otca, ktoré Ježiš rozprával. Hlavnou myšlienkou alebo skôr celým ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi