Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! (Lk 7, 7)

20. októbra 2018

(Marcel Pisio) Je dôležité, aby sme vedeli čítať zázraky. Koľko sa ich určite deje aj dnes, len ich nevieme čítať. Sústredíme sa na čosi úplne iné. Aj Židia majú takýto pohľad. Prosia o zázrak, ...

Anka Kolesárová 5

19. októbra 2018

PRÍBEH (Magdaléna Rusiňáková)   Tma trvala takmer celú večnosť. Vojak ušiel a ľudia v pivnici ani nedýchali. Stuhla im krv v žilách, svaly sa nedokázali pohnúť, na jazyku nebolo slov. Ostali ...

Z jednej eparchie

19. októbra 2018

HISTÓRIA (Martin Mráz)   Každá idea sa k tomu, aby mohla prežiť, potrebuje vteliť do nejakej formy. Cirkev už dvetisíc rokov ohlasuje Ježišovu dobrú zvesť a zároveň rozvíja svoje štruktúry. ...

Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. (Lk 10, 1)

19. októbra 2018

(Marcel Pisio) Pán si vyvolil apoštolov, poslal ich, tak sa rozišli na ohlasovanie. Cirkev nie je apoštolská preto, že patrí apoštolom alebo že v nej boli apoštoli. Ty máš byť apoštolom svojej ...

Rozhovor s Glóriou Grayovou z Bostonu (USA), laickou evanjelizátorkou, ktorá už niekoľko rokov pôsobí medzi slovenskými Rómami

18. októbra 2018

KRÁTKY ROZHOVOR (Ľubomír Petrík)   Koľkýkrát ste na Slovensku a čo vás sem privádza? Prichádzam sem už od roku 2007 a chodila som na evanjelizačný seminár Oheň v Prešove. V roku 2008 alebo ...

No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi. (Lk 10, 20)

18. októbra 2018

(Marcel Pisio) Viac sa propaguje svet zlých ako dobrých. Koľko zla sa ponúka v pesničkách, koľko vulgárností obsahujú filmy, reklamy… No je tu aj svet dobrých, sila dobra. Boh, ktorý je nad ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi