Slovo sv. Jána Zlatoústeho

20. augusta 2018

SLOVO SVÄTÝCH OTCOV   Od vlastnej manželky často nestrpíš ani jediné tvrdé slovo, ale keď ťa pobehlica dokonca bije, stojíš pred ňou pokorne! Nehanbíš sa? Nečervenáš? Nebudeš si želať, aby ...

Radosť Božích detí

20. augusta 2018

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Radosť a údiv z Božieho konania „Dnes nás liturgia pozýva sláviť narodenie svätého Jána Krstiteľa,“ povedal Svätý Otec František v nedeľu pred modlitbou ...

Veď netúžim po vašich veciach, ale po vás; lebo nie deti sú povinné sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. (2 Kor 12, 14b)

20. augusta 2018

(Michal Kuruc ml.) Množstvo rodičov sa v dnešnej dobe snaží materiálne zabezpečiť svoje deti. Uzatvárajú životné poistky, investujú do vzdelávania, rôzne krúžky, aktivity… Nezabúdajme však ...

Viktor Damjanovič (1891 – 1968)

19. augusta 2018

  SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Viktor Damjanovič (Demjanovič) sa narodil 19. júla 1891 v Ričke na Podkarpatskej Rusi, kde bol jeho otec gréckokatolíckym kňazom.  Po základnej škole ...

Biskup Hirka

19. augusta 2018

PROGRAM   Len málokto tak výstižne zosobňuje novodobé dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku ako biskup Ján Hirka (1923 – 2014). Kňazom sa stal v roku 1949, aj keď bolo zrejmé, že ho ...

Mladosť mučeníka – 130. výročie narodenia blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM

19. augusta 2018

  SLOVO NA TÉMU (Peter Šturák)   V roku 2018 si Prešovská archieparchia, ako aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku vo svojej bohatej histórii pripomína ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi