Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. (Lk 9, 62)

18. novembra 2017

(Marcel Pisio) Neobzeraj sa ani dnes späť. Zostaň stále v jednote s Bohom, lebo to je moc povolania, ktorou ťa Boh prevádza aj cez ťažkosti života. Tak ako keď sa Mojžiš pýtal Pána: „Ako ja môžem ...

A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: „Ľutujem“, odpusť mu! (Lk 17, 4)

17. novembra 2017

(Marcel Pisio) Túto požiadavku evanjelia nie sme schopní naplniť. To v nás môže urobiť iba Ježiš. Pravá kresťanská komunita nie je tam, kde sa nehreší, ale tam, kde sa odpúšťa. Pokarhanie a ...

Poď za mnou. (Mt 9, 9)

16. novembra 2017

(Marcel Pisio) Aj dnes Boh povoláva. Tak ako Matúša ma volá z miesta môjho hriechu, z mojej slabosti a neschopnosti milovať a slúžiť. Nevolá ma preto, že som dobrý. Volá ma, aby zo mňa urobil ...

Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie. (Lk 15, 10)

15. novembra 2017

(Marcel Pisio) Páči sa nám, ako konajú ľudia z dnešného Ježišovho rozprávania. Ale kto z nás by tak naozaj robil? Nechať deväťdesiatdeväť a hľadať jednu? Každý si povie: „Kašlem na tú jednu, veď ...

Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. (Jn 1, 50)

14. novembra 2017

(Marcel Pisio) Viera nie je o tom, že Boh mi niečo potvrdí. Vierou som schopný vidieť väčšie veci – otvorené nebo. No keď sa uspokojím s tým, že už to mám potvrdené, už mi je všetko jasné, môže ...

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. (Jn 10, 14)

13. novembra 2017

(Marcel Pisio) Obraz pastiera, ktorý nesie na ramenách ovečku, v nás väčšinou vyvolá predstavu, že ktosi druhý je tou stratenou ovcou a ja ju pomáham pastierovi hľadať. No najprv sa musím nechať ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi