Slovo sv. Jána Zlatoústeho

19. februára 2018

SLOVO SVÄTÝCH OTCOV   Aj dnes vás chcem priviesť k prameňu s medom; je to med, ktorého sa nikto nepreje. Pavlove slová majú totiž túto vlastnosť: všetci, čo napájajú svoje srdcia z týchto ...

Za krásou a radosťou

19. februára 2018

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Milosti plná Na sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky Svätý Otec vo svojej homílii poukázal na plnosť milostí v živote Márie: „V dnešný deň ...

My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. (Rim 15, 1)

19. februára 2018

(Tomáš Haburaj) V súčasnom svete sa odpustenie, láskavosť, dobrota a pokora pokladajú za slabosť. Silné lakte a fingovaná šikovnosť, ako oklamať iných, sa pokladajú za vzor. Ale sila, ktorá je ...

Mons. John Kallok

18. februára 2018

SLOVO ZO ŽIVOTA (Daniel Černý)   Minulý rok sme si pripomenuli viacero výročí Mons. Johna Kalloka, ktorý pôsobil i na území eparchie Parma. Otec John uzrel svetlo sveta 10. septembra 1907 v ...

Drevené kostoly Karpatského oblúka

18. februára 2018

DOKUMENT   Dokument, ktorý si budete môcť pozrieť na STV 2 14. januára o 11.40 h, zachytáva národné kultúrne dedičstvo Slovákov – súbor ôsmich kultúrno-historických pamiatok, od roku 2008 ...

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018

18. februára 2018

SLOVO NA TÉMU (Ľubomír Petrík)   Prešovská archieparchia – aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku – začala 1. januára 2018 sláviť rok vzácnych výročí. Prešovský ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi