… onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, kedy sa to stane, lebo si neuveril mojim slovám… (Lk 1, 20)

24. júna 2018

(Marek Kaľata) V jednom chráme, ktorý som navštívil vo Svätej zemi, bol citát proroka Sofoniáša: „Ticho pred tvárou Pána, Jahveho!“ (1, 7) Dokonca v tom chráme bol zákaz fotografovania. No malo ...

Kaplán

23. júna 2018

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Sme svedkami toho, že vo väčších farnostiach popri farárovi pastoračne pôsobí jeden alebo aj viac kňazov – kaplánov. CCEO v kánone 301 v 1 § hovorí, že keď ...

Maďarská gréckokatolícka cirkev 5

23. júna 2018

  PREDSTAVUJEME (Tamás Véghseő; preklad: M. Gyurkovics)   Po zriadení Maďarskej gréckokatolíckej eparchie v Hajdúdorogu poveril pápež sv. Pius X. jej riadením mukačevského biskupa ...

… videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša… (Mt 9, 9)

23. júna 2018

(Marek Kaľata) V Starom zákone čítame, ako Izraeliti putujú do zasľúbenej zeme. Ježiš prišiel pozvať ľudí, aby sa vydali na cestu do nebeského kráľovstva. Mýtnik Matúš sedí na svojich ...

Ľudia, ktorých možno poznáte

22. júna 2018

SVÄTÝ STANISLAV KOSTKA   Tento syn senátora ako štrnásťročný so svojím bratom Pavlom vstúpil k jezuitom. Bol však vážne chorý, ale na príhovor sv. Barbary bol uzdravený. Študoval u sv. ...

Go(o)dbook – zamyslenie

22. júna 2018

  SLOVO MLADÝM   Sv. Matúš, apoštol a evanjelista, 1. storočie Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi