Čitáreň

Go(o)dbook – zamyslenie

17. septembra 2020

Peter Vatraľ, študent Závažné problémy, nedopovedané otázky, rôzne krízy, škola, rodina, práca, vzťahy, neuskutočnené sny, naše rozhodnutia, nejasná budúcnosť a my sami. Niekedy aj to čo nám raz ...

Chicago Mass Choir: My Soul Says Yes

16. septembra 2020

HUDBA ■ V týchto dňoch oslavuje Chicagský gospelový zbor svoje tridsiate výročie založenia. Pri tejto príležitosti vydáva album s názvom My Soul Says Yes (Moja duša hovorí: Áno). Album obsahuje ...

Tajomstvá Pátra Pia

16. septembra 2020

FILM ■ Mal Páter Pio tajomstvá? Skutočne videl do ľudských duší? Aké utrpenie mu spôsobovali stigmy? Dokumentárny film predstavuje život svätca, ako ho mnohí nepoznajú. Prostredníctvom výpovedí ...

Katechizmus Katolíckej cirkvi

16. septembra 2020

KNIHA ■ Katechizmus Katolíckej cirkvi sa označuje aj ako posledný dokument Druhého vatikánskeho koncilu. Vznikol na podnet pápeža Jána Pavla II. a verne podáva učenie Svätého písma a živej ...

Ježiš posväcuje moju prácu (2)

15. septembra 2020

SLOVO BL. V. HOPKA   Každý nemôže vykonávať rovnakú prácu. Nebolo by to múdre ani užitočné. Nie každý je spôsobilý na všetky práce. Prácu si treba rozdeliť, ale cieľ je jeden. Modlitbou ...

Bioetika a organoidy

14. septembra 2020

BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: flickr.com)   Súčasné biotechnológie prinášajú do laboratórií nové výtvory. Môžu znamenať ďalšiu revolúciu v oblasti ľudského poznania. Sľubujú veľa dobrého. ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi