Archive For The “SPRAVODAJSTVO” Category

Vladyka Cyril Vasiľ navštívil veriacich na Podhradovej

By |

KOŠICE ■ Gréckokatolícki veriaci z filiálnej časti mesta Košice-Podhradová, ktorá patrí do farnosti Košice-Staré Mesto, sa 7. júna stretli v rímskokatolíckom Kostole sv. Ondreja pri liturgii s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, apoštolským administrátorom Košickej eparchie. V kázni vladyka pripomenul, že svätosť nie je čímsi nenormálnym, ale práve naopak, má byť vlastnou črtou každého kresťana. Vysvetlil,…

Read more »

Krátke správy z domova (13 – 14)

By |

Krátke správy z domova (13 – 14)

DVORIANKY ■ V Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa 15. – 16. júna konala porada rady pre mládež Košickej eparchie, počas ktorej sa naplánovali ďalšie aktivity pre mladých a zhodnotili tie minulé. (M. Kmec)   PREŠOV ■ Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity otvára v školskom roku 2020/2021 nový študijný odbor európske…

Read more »

Profesor Boháč dostal významné ocenenie

By |

PREŠOV ■ V Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa 9. júna konala slávnosť pri príležitosti ukončenia pôsobenia prof. Vojtecha Boháča na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Svätú liturgiu za účasti zamestnancov fakulty slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, veľký kancelár fakulty. V úvode bolo posvätené liturgické rúcho, ktoré otcovi Boháčovi venovali kňazi pôsobiaci na fakulte….

Read more »

Krátke správy z domova (13 – 14)

By |

Krátke správy z domova (13 – 14)

KLOKOČOV ■ 6. júna sa konala júnová fatimská sobota Košickej eparchie. Program viedli mladí a kňazi z Trebišovského protopresbyterátu. Svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR za účasti vladyku Cyrila Vasiľa SJ, košického apoštolského administrátora. Vladyka Cyril sa v kázni zamyslel nad podstatou rodiny, pričom vychádzal z občianskeho práva i praxe. (R. Fučko)   LITMANOVÁ…

Read more »

Krátke správy z domova (13 – 14)

By |

Krátke správy z domova (13 – 14)

NIŽNÁ RYBNICA ■ Uplynulo 110 rokov od smrti kňaza Dr. Alexandra Mikitu, ktorý zomrel 28. mája 1910. Rodák z Nižnej Rybnice je známy hlavne vďaka vydaniu cirkevného typikona, v rámci svojej snahy o zachovanie čistoty a krásy východného obradu. Typikon obsahuje liturgické pokyny bohoslužieb a je základnou liturgickou knihou pre cirkvi ruténskej tradície. Večná mu pamiatka! (D. Černý)…

Read more »

Na slávnosti v Aténach zaznela slovenčina

By |

ATÉNY/GRÉCKO ■ V gréckokatolíckom Chráme Najsvätejšej Trojice sa 8. júna konala odpustová slávnosť, na ktorú bola pozvaná aj slovenská veľvyslankyňa Iveta Hricová. Pred začiatkom svätej liturgie vystúpil s pozdravným slovom nuncius arcibiskup Savio Hon Tai-Fai. V homílii apoštolský exarcha Gréckokatolíckeho exarchátu v Grécku vladyka Manuel Nin hovoril o vplyvoch pandémie na spoločnosť a volal po jednote a súdržnosti. Osamelosť nazval problémom…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi