Archive For The “SPRAVODAJSTVO” Category

By |

PREŠOV-SOĽNÁ BAŇA ■ Nová kniha z autorského pera Petra Krajňáka ml., štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, Jepiskop Vasilij vo fotografiách bola 8. decembra verejne uvedená v rímskokatolíckom Kostole Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Svätú liturgiu slávil otec Vasiľ Kormaník, ktorý vo svojom príhovore po evanjeliu zaspomínal na vladyku Vasiľa Hopka. Pripomenul jeho láskavé srdce aj vtedy, keď ako asistencia…

Read more »

By |

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ■ Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša, patróna farnosti, slávil 8. decembra v chráme miestnej farnosti svätú liturgiu bratislavský eparcha Peter Rusnák. V homílii vladyka Peter pripomenul, že blaženejšie je dávať, ako prijímať, no vysvetlil, že dávanie má byť spojené s Božou láskou v srdci a nezištnosťou. Povedal, že tento postoj, ktorý mal svätý Mikuláš,…

Read more »

By |

KOŠICE-ŤAHANOVCE ■ Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda oslávila 6. decembra 10. výročie založenia. Oslava jubilea sa začala dopoludňajšou svätou liturgiou v miestnom farskom Chráme bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku. Dopoludňajší program pokračoval v priestoroch školy, kde boli pre žiakov pripravené sladké mikulášske balíčky.   Oslava výročia pokračovala v podvečerných hodinách v telocvični školy. Pre…

Read more »

By |

STARÁ ĽUBOVŇA ■ Žiaci a zamestnanci Špeciálnej základnej školy sv. Anny privítali 6. decembra sv. Mikuláša. (L. Maček)   BRATISLAVA ■ Poradňa Alexis, n. o., oslávila 6. decembra desať rokov svojej bezplatnej pomoci tehotným ženám v krízovej situácii, a to formou sociálnych, psychologických a právnych služieb. (Z. Stohlová-Kiňová)   JUSKOVA VOĽA ■ Pod vedením tímu Petra Liptáka…

Read more »

By |

BARDEJOV ■ V Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla slávil 18. novembra otec Ján Hromo, farár farnosti Bardejov, ročnú zádušnú svätú liturgiu za nebohého otca Františka Dancáka. Hlavným kazateľom bol synovec zosnulého otec Miroslav Dancák. V homílii vyzdvihol životnú cestu otca Františka a poukázal, že cesta do Božieho kráľovstva nie je jednoduchá a je plná vnútorných zápasov. Vysvetlil, že…

Read more »

By |

TREBIŠOV ■ Týždeň Cirkvi pre mládež v Košickej eparchii vyvrcholil 24. novembra Prehliadkou detských a mládežníckych zborov bl. Metoda Dominika Trčku, ktorý zorganizovala rada pre mládež Košickej eparchie za pomoci mesta Trebišov a vydavateľstva Misionár. Išlo o jubilejný 10. ročník prehliadky a už tradične sa konala v Nedeľu Krista Kráľa v Mestskom kultúrnom stredisku. Predstavilo sa trinásť zborov z rôznych farností Košickej eparchie. Najdlhšiu…

Read more »

By |

BRATISLAVA ■ Parlament SR schválil 28. novembra novelu zákona o potravinách, na základe ktorej väčšie predajne budú musieť darovať charite potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, ale sú stále bezpečné. (TASR)   JUSKOVA VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 29. novembra – 1. decembra konala Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka. V Škole učeníka stropkovský protopresbyter otec Slavomír…

Read more »

By |

ĎAČOV ■ Pri príležitosti slávenia výročia posvätenia miestnej Cerkvi sv. archanjela Michala sa 7. – 10. novembra konala duchovná obnova pre gréckokatolíckych aj rímskokatolíckych veriacich, ktorá bola spojená so stretnutím zasvätených osôb pochádzajúcich z farnosti. Liturgické slávenia sprevádzali osobné svedectvá kňazov, ich manželiek, rehoľníkov, rehoľníčok a mníchov. (J. Krehlík, M. Mojzešová, M. Mojzeš st.)   PREŠOV…

Read more »

By |

LONDÝN/VEĽKÁ BRITÁNIA ■ Veriaci Farnosti bl. Dominika Metoda Trčku spolu s deťmi privítali 8. decembra sv. Mikuláša piesňou O, ktože ctí si Mikuláša, a to aj v cirkevnoslovanskom jazyku. Nedeľnú svätú liturgiu slávil košický protosynkel archimandrita Jaroslav Lajčiak spolu s kancelárom Ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie vo Veľkej Británii otcom Dávidom Senykom. Obaja sa prišli rozlúčiť s doterajším…

Read more »

By |

VATIKÁN ■ Svätý Otec František prijal 11. decembra tisíc pútnikov z Mukačevskej eparchie, ktorá slávila 30. výročie návratu náboženskej slobody a vystúpenia cirkvi z podzemia. Svätý Otec sa im prihovoril ako pokračovateľom svedectva vernosti Kristovi, preukázaného ich predkami v ťažkých časoch prenasledovania za sovietskeho režimu.   S ukrajinskými pútnikmi, ktorí prišli pod vedením svojich biskupov…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi