Archive For The “Nezaradené” Category

By |

  SLOVO SVÄTÝCH OTCOV   No keď vzkriesenie stálo už predo dvermi a strach zo smrti pominul, keď kráčame v ústrety inému, lepšiemu životu, než je tento pozemský, aj starosť o tieto veci je zrazu zbytočná. Ak túžiš po deťoch, teraz môžeš získať lepšie a užitočnejšie, lebo jestvuje isté duchovné tehotenstvo, lepšie rodenie a užitočnejšia…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi