2019.12.12, štvrtok
«Left Right»
 • Komunikovať

  ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív rodiny Fuchsovcov)   Kríza spoločnosti sa najviac ukazuje v kríze rodiny. ...

 • Neznalosť Písma je neznalosť Krista

  UDALOSŤ (TK KBS; foto: vaticannews.va)   V deň, keď latinská Cirkev slávi liturgickú spomienku na učiteľa ...

 • Za hranicami zmluvy

  SLOVO V RODINE (Drahomíra Kolesárová; foto: pexels.com)   Takmer všetci ľudia, ktorí zažili hlbší vzťah s iným ...

 • Svätý Duch známy neznámy

  SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: wikimedia.org)   V predchádzajúcom článku sme popísali charizmu – dar ...

«Left Right»
  • Sľúbili sme si

   SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Jedna z najznámejších piesní spred tridsiatich ...

   2019.12.09, pondelok
  • Tiché zmierenie

   SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   O chvíľu sa najnavštevovanejším miestom na Slo...

   2019.11.25, pondelok
  • Biologická liečba

   BIOETIKA (Jozef Glasa; foto: pexels.com)   Pri biologickej liečbe nejde o značkov...

   2019.11.18, pondelok
  • Keď je čas

   SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Minulý september bol pre mňa a všetkých grécko...

   2019.11.11, pondelok
  • Všetko sa počíta

   PRÍBEH (Marta Gromošová; foto: Mariana Petričková)   Nie je mi vôbec jedno, ke...

   2019.12.07, sobota
  • V našom sídle

   PRÍBEH (Marta Gromošová; foto: Daniel Gordan)   Keď navštívia bratislavské det...

   2019.11.23, sobota
  • Štipcoviny

   VYROBENÉ DOMA (Dada Kolesárová) Drevené štipce sa kedysi používali oveľa častejš...

   2019.11.08, piatok
  • Hrad Zborov

   ZAUJÍMAVOSŤ (Juraj Gradoš; foto: upload.wikimedia.org)   Nad obcou Zborov nad poto...

   2019.11.07, štvrtok

ZAMYSLENIE NA DNES

Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. (Mk 9, 34)

(Matúš Verba) Už v raji chceli mať Adam a Eva viac. Byť ako Boh. Učeníci sa tiež hádali, kto z nich je väčší. Mať viac pravdy, viac peňazí, moci, známostí, pozemkov, úspechov, väčší vplyv aj plat. Nie sú to aj naše túžby? A čo tak mať viac lásky, ochoty slúžiť iným, pokory, poslušnosti, chápavosti, milosrdenstva, odpustenia? V čom sa dnes budeš predbiehať ty?

Správy

Nový Palác pre chudobných

Nový Palác pre chudobných

VATIKÁN ■ Svätý Otec František inauguroval 15. novembra denný a nočný stacionár pre chudobných a bezdomovcov, ktorý sa nachádza v blízkosti Berniniho kolonády. V paláci Migliori, ktorý je takto pomenovaný po pôvodných vlastníkoch, sídlila ...

Konferencia o ochrane maloletých v digitálnom svete

VATIKÁN ■ Podporovať digitálnu dôstojnosť detí – Od konceptu k činom bola téma medzinárodnej konferencie organizovanej Pápežskou akadémiou sociálnych vied 14. – 15. novembra. O problémoch a možných riešeniach diskutovali zástupcovia ...

Vo Vatikáne oslávili hieromučeníka Jozafáta

Vo Vatikáne oslávili hieromučeníka Jozafáta

VATIKÁN ■ V Bazilike sv. Petra pri príležitosti sviatku svätého hieromučeníka Jozafáta Kunceviča, polockého arcibiskupa, 12. novembra slávili slávnostnú svätú liturgiu pri oltári nad jeho hrobom slávili veriaci ukrajinskej národnosti i z ďalších ...

Krátke správy zo sveta (23)

POĽSKO ■ Počet duchovných povolaní v Poľsku dramaticky poklesol o 60 percent. V tomto roku nastúpilo do poľských seminárov 498 kandidátov kňazstva, čo je o 122 menej ako v roku 2018. Podľa názoru biskupa Marka Solarczyka, „dôležitejšie než ...

Patrónkou Košíc bude svätá Alžbeta Uhorská

Patrónkou Košíc bude svätá Alžbeta Uhorská

KOŠICE ■ Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí schválila svätú Alžbetu Uhorskú ako nebeskú patrónku Košíc. Dekrét zverejnil košický arcibiskup metropolita Bernard Bober 4. novembra. Návrh na vyhlásenie sv. Alžbety za patrónku mesta ...

V Stakčínskej Roztoke obnovili chrám

V Stakčínskej Roztoke obnovili chrám

STAKČÍNSKA ROZTOKA ■ Vo filiálnej obci farnosti Stakčín slávil 3. novembra prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej posvätil obnovený Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky. Posviackou chrámu sa ...

Dvesto rokov chrámu v Petrovej

Dvesto rokov chrámu v Petrovej

PETROVÁ ■ Farnosť Petrová 20. októbra oslávila 200. výročie Chrámu prepodobnej Paraskevy. V zastúpení prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ slávil svätú liturgiu otec Peter Šturák, dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty ...

Vo Vyšnom Kazimíre posvätili novú farskú budovu

Vo Vyšnom Kazimíre posvätili novú farskú budovu

VYŠNÝ KAZIMÍR ■ Počas slávnosti chrámového sviatku sv. Paraskevy z Ikónie posvätil 27. októbra prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ novú farskú budovu. V úvode vladyku privítal starosta obce Michal Duda. Po posvätení nasledovala ...

Posviacka bohostánku v Dorke

Posviacka bohostánku v Dorke

PREŠOV ■ V Centre pre obnovu rodiny Dorka sa 25. novembra uskutočnila v miestnej Kaplnke Panny Márie Guadalupskej posviacka kivotu – bohostánku. Posviacku pred začiatkom svätej liturgie vykonal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. ...

Polstoročnica monastiera baziliánok v Bardejove

Polstoročnica monastiera baziliánok v Bardejove

BARDEJOV ■ Vo farskom  Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla slávil 12. októbra prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti polstoročnice od príchodu sestier Rádu svätého Bazila Veľkého do Bardejova. ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi