2021.05.10, pondelok
«vľavo právo »
 • Vzkriesenie v Starom zákone

  TÉMA (Ľuboš Pavlišinovič) Jednou z kľúčových doktrín Gréckokatolíckej cirkvi je viera, že Boh je Stvoriteľom ...

 • Zvieratá v rodine: Voľná príroda

  SLOVO V RODINE (Juraj Gradoš; foto:archív Juraja Gradoša) Moderná veda nás učí, že „človek pochádza z opice“. ...

 • Ako vzniká akatist

  ROZHOVOR (Jozef Petričko; foto: archív Valérie Juríčkovej) Jedným z najčastejších aspektov, ktoré predstavujú ...

 • Raduj sa, sv. Jozef

  SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto:archív redakcie) Žijeme dobu, v ktorej ľudia fičiaci na sociálnych sieťach majú ...

«vľavo právo »

ETIKETA V CHRÁME

ETIKETA (Dada Kolesárová) Dôstojné slávenie v chráme odráža vzájomnú lásku členov spoločenstva. Neznamená to, že všetci musia sedieť alebo stáť na svojom mieste ako sochy. Ide skôr o pokojnú a uvoľnenú prítomnosť, túžbu vytvárať jednotu a prijať ...

Reťaz pomoci

Reťaz pomoci

Veronika FUTEJOVÁ Zdroj foto: canva.com Prioritnou snahou Gréckokatolíckej charity Prešov v nasledujúcom období ostáva pomoc núdznym pri riešení ich existenčných problémov. Príkladom konkrétnej pomoci je aj rodina Mariána a Márie. Manželia, ...

DOLISSKÁ IKONA

DOLISSKÁ IKONA

IKONA (Milan Gábor) Väčšina ikon, a to nielen Božej Matky, ale aj Krista, anjelov či svätých sa spája priamo s Byzanciou alebo v neskoršom, postbyzantskom období nadväzuje na tieto korene. Potom sú to ikony slovanských národov, ktoré si osvojili ...

Cerkev Narodenia Presvätej Bohorodičky v Kežmarku

(Michal Vadrna) Gréckokatolícka komunita v Kežmarku sa začala formovať v medzivojnovom období. Tvorili ju prisťahovalci z okolitých obcí. V liste otca Spišáka vladykovi Gojdičovi zo 4. apríla 1934 sa dozvedáme o návrhu zriadiť farnosť a ...

Vzkriesenie v Starom zákone

Vzkriesenie v Starom zákone

TÉMA (Ľuboš Pavlišinovič) Jednou z kľúčových doktrín Gréckokatolíckej cirkvi je viera, že Boh je Stvoriteľom a Pánom neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Jeho moc je neobmedzená a panuje aj nad smrťou. Podobným spôsobom môžeme vnímať ...

Kartónovinky

Kartónovinky

HOME MADE (Dada Kolesárová) Vajíčka sú pre nás neoddeliteľnou súčasťou veľkonočných sviatkov. V tomto čase sa v domácnosti popri nich nazbiera aj väčšie množstvo papierových obalov. Okrem toho, že ich môžeme separovať s ostatným papierom, dá sa ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi