Archive For The “Slovo metropolitu” Category

Uzdravenie ochrnutého

By |

Uzdravenie ochrnutého

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Prežívame obdobie po najväčšom cirkevnom sviatku – Pasche a uvedomujeme si Ježišovo víťazstvo nad diablom, odvekým nepriateľom človeka, z ktorého pazúrov nás Ježiš vytrhol. Stále viac sa ponárame do tajomstva tohto víťazstva, sme zaň z celého srdca vďační a s radosťou spievame veľkonočný hymnus: „Kristus slávne vstal z mŕtvych,…

Read more »

Pascha

By |

Pascha

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Oslavujeme sviatok sviatkov – Paschu, vzkriesenie Ježiša Krista, Ježišovo víťazstvo, ktoré vydobyl pre celé ľudské pokolenie. Pouvažujme hlbšie o udalosti, ktorá má pre nás neoceniteľný význam. Dedičným hriechom sa celé ľudstvo vzdialilo od Pána Boha. Naši prarodičia padli do hriechu a strhli doň i celé svoje potomstvo, všetkých ľudí….

Read more »

Nenarodené deti

By |

Nenarodené deti

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Život je najväčší dar, aký sme od Pána Boha dostali. Boli sme povolaní z ničoty k bytiu a dostáva sa nám možnosť prežiť pozemský život na tejto zemi, spoznať lásku Boha i ľudskú lásku, vykonať mnoho dobrých skutkov nezištnej služby a lásky a dosiahnuť večný cieľ, domov u nášho…

Read more »

Výročia Košickej eparchie

By |

Výročia Košickej eparchie

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Milí priatelia, čitatelia gréckokatolíckeho časopisu Slovo! Mesiac február je mesiacom viacerých výročí Košickej eparchie i osobne vladyku Milana Chautura. Pri tejto príležitosti chcem vladyku Milana a jeho kňazské presbytérium i veriacich zo srdca pozdraviť a zablahoželať vladykovi k okrúhlemu životnému jubileu pevné zdravie a všetky potrebné Božie milosti a…

Read more »

Stretnutie s kňazmi penzistami

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Drahí moji spolubratia v kňazskej službe, ktorí ste už na zaslúženom odpočinku. Chcem vás čo najsrdečnejšie pozdraviť, zagratulovať vám k vášmu sviatku Stretnutia Pána so Simeonom. Chcem vám zo srdca vyjadriť svoju vďaku za vašu neľahkú službu v Pánovej vinici, na poli Gréckokatolíckej cirkvi. Iba Pán Boh môže úplne…

Read more »

Historický deň

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Drahí veriaci, pripomíname si historický deň, o ktorom skoro nikto ani len nesníval. 30. január 2008, sviatok Troch svätiteľov, našich veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, sa zapíše natrvalo do histórie Gréckokatolíckej cirkvi. Pápež Benedikt XVI. povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu, Košický apoštolský exarchát na Košické biskupstvo…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku