Výročia Košickej eparchie

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Milí priatelia, čitatelia gréckokatolíckeho časopisu Slovo! Mesiac február je mesiacom viacerých výročí Košickej eparchie i osobne vladyku Milana Chautura. Pri tejto príležitosti chcem vladyku Milana a jeho kňazské presbytérium i veriacich zo srdca pozdraviť a zablahoželať vladykovi k okrúhlemu životnému jubileu pevné zdravie a všetky potrebné Božie milosti a eparchii ďalší rozkvet pre dobro a spásu veriacich.
Tieto cirkevné výročia sú predovšetkým dôvodom poďakovať sa dobrotivému Pánu Bohu, ale aj všeobecnej Cirkvi za Božie dary, ktoré miestna Košická eparchia od Pána Boha prijala a rozvíja ich pre dobro jej zvereného duchovného stáda.
Košická eparchia sa rozvíja po každej stránke. Má dostatok kňazských povolaní, dobre rozvinutú sieť cirkevných škôl, kde sa formujú mladí ľudia, ktorí sú perspektívnymi členmi pre jej ďalší rozvoj a rast. Venuje sa tiež ľuďom na okraji spoločnosti. Viacerí košickí kňazi posilnili vojenský ordinariát a venujú sa duchovnému životu vojakov, policajtov, väzňov a ich rodinám. Sú to kategórie ľudí našej spoločnosti, ktoré donedávna boli po duchovnej stránke veľmi opustené, lebo boli ako ovce bez pastiera a nik sa o nich nestaral. Vďaka, že sa úspešne pracuje aj v tejto oblasti života ľudí, ktorí sú vystavení silnému psychickému i fyzickému tlaku.
Vladyka Milan ako mariánsky ctiteľ zhromažďuje mariánskych ctiteľov každú prvú nedeľu na mariánske pútnické miesto do Klokočova a duchovne ich sýti svojimi homíliami, ale aj besedami s mládežou. V zimnom období zas prichádza k pútnikom do baziliky minor do Michaloviec, kde sa spolu s veriacimi modlí a katechizuje ich. Tiež sa venuje svojim kňazom nielen po duchovnej stránke, ale chce, aby boli aj v dobrej telesnej kondícii. Preto s nimi športuje, pravidelne hrá futbal, usporadúva a absolvuje cyklotúry a koná iné športové aktivity. Mnohí kňazi i mládež sú mu za to vďační.
Za ostatných dvadsať rokov od vzniku Košického apoštolského exarchátu a sedem rokov od vzniku Košickej eparchie vybudoval životaschopnú cirkevnú jednotku, ktorá vedie ľudí po ceste spásy. Treba povedať, že vznik Košického apoštolského exarchátu a následne Košickej eparchie boli kroky správnym smerom. Prevolávajme všetci vladykovi Milanovi a Košickej eparchii i jej členom mnohaja i blahaja lita!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *