Archive For The “Slovo metropolitu” Category

Novokňazi a ich prvé kroky

By |

Novokňazi a ich prvé kroky

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Mesiac jún môžeme nazvať mesiacom novokňazov a mesiac júl mesiacom ich prvých kňazských krôčikov v pastoračnej službe. Teória z teologických štúdií a zo seminárnej výchovy je vymenená za prax. Začala sa radosť zo slávenia svätých božských liturgii, keď si priamo každý kňaz uvedomuje veľkosť prijatých darov pri kňazskej vysviacke….

Read more »

Čas dovoleniek

By |

Čas dovoleniek

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Všetci vieme, že každý človek má svoje sily limitované. Nie je stroj. V mladosti zvyčajne až tak nepociťuje únavu a potrebu kvalitného oddychu či dovolenky. Niekedy bez nich dokáže fungovať aj vo vyššom veku niekoľko rokov. Ale skôr či neskôr, najmä s pribúdajúcimi rokmi, sa žiada z času na…

Read more »

Záhrada Bohorodičky

By |

Záhrada Bohorodičky

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Milí čitatelia metropolitného časopisu Slovo, chcem vás pozvať na návštevu Záhrady Bohorodičky, ktorá vznikla v areáli baziliky minor v Ľutine. Záhrada ponúka jedinečný zážitok. Na jednom mieste sa tu nachádzajú kópie gréckokatolíckych mariánskych ikon z pútnických miest na Slovensku i v susedných krajinách. V Záhrade Bohorodičky je postavených osem…

Read more »

Turíce

By |

Turíce

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Na Veľkej večierni svätej Päťdesiatnice spievame vystihujúcu slohu sviatku: „Oslavujeme Päťdesiatnicu, príchod Svätého Ducha, ponuku sľubu a splnenie nádeje. Tajomstvo, ktoré je veľké a úžasné. Preto ti, Stvoriteľ všetkého, spievame: ,Pane, sláva tebe.‘“ Pán Ježiš pri odchode z tohto sveta do neba prisľúbil svojim učeníkom, že im pošle Svätého…

Read more »

Sto rokov fatimských zjavení

By |

Sto rokov fatimských zjavení

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak, SJ) Celý katolícky svet prežíva tento rok veľké jubileum fatimských zjavení. Mnoho veriacich z každého kúta zeme putuje do Fatimy, aby sa osobne poďakovali Božej Matke za jej dobrotu a starostlivosť, ktorú prejavuje každému z nás i celému ľudskému pokoleniu. Posolstvo Božej Matky o pokání, modlitbe ruženca a o prvých…

Read more »

Modlitba k archanjelovi Michalovi

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Prežívame veľké jubileum – sto rokov od zjavenia Panny Márie vo Fatime. Panna Mária prišla varovať ľudstvo, prosiť o pokánie a o modlitby posvätného ruženca i o zasvätenie Ruska. Videla nebezpečenstvo, ktoré hrozí ľudstvu a ktoré sa aj uskutočnilo počas dvoch svetových vojen. No diabol žal víťazstvo pre tvrdosť…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku