Archive For The “Slovo metropolitu” Category

Ako sme prežili rok 2016

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Na začiatku nového roka sa patrí bilancovať ten starý. V jeho úvode prešovskú katedrálu navštívili relikvie svätej Terézie s Lisieux. Počas odpustovej slávnosti sme v katedrále 24. júna oslávili požehnané deväťdesiatiny emeritného pražského pomocného biskupa Jána Eugena Kočiša. S veľkým duchovným ohlasom navštívila Prešovskú archieparchiu sýrska mystička Myrna Nazourová a neskôr aj emeritný…

Read more »

Na úvod nového roka

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak, SJ) Drahí čitatelia! Zo srdca vám prajem požehnaný nový rok. Z Božej lásky sme sa ho dožili. Je to čas, ktorý dostávame od Boha na konanie dobra. Čas, keď ho môžeme spoznať, zamilovať si ho, slúžiť svojim blížnym, a tak dozrievať v láske. Predpokladám, že tento nový rok 2017 bude v Gréckokatolíckej cirkvi veľmi…

Read more »

Dar nad všetky dary

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak, SJ) Svätý rok milosrdenstva sa skončil. Jeho ovocie je pekné a chceme, aby pretrvávalo aj v našich životoch naďalej. Po celý náš život. Prichádzajúce sviatky môžu v nás toto duchovné ovocie ešte viac rozmnožiť. Oslavujeme narodenie Mesiáša, Ježiša Krista. Živého Boha, ktorý žije s Otcom a Svätým Duchom od večnosti v Najsvätejšej Trojici. On v plnosti času vzal…

Read more »

Skutky milosrdenstva

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) „Znovu objavme skutky telesného milosrdenstva: dávať jesť hladným, dávať piť smädným, odievať nahých, prichýliť pocestných, navštevovať chorých, poskytovať pomoc väzňom, pochovávať mŕtvych. A nezabúdajme ani na skutky duchovného milosrdenstva: dobre radiť pochybujúcim, poúčať nevedomých, napomínať hriešnikov, tešiť zarmútených, trpezlivo znášať krivdu, odpúšťať ubližujúcim, modliť sa za živých a mŕtvych.“…

Read more »

Nesúdiť a neodsudzovať

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Svätý Otec píše: „Ježiš predovšetkým hovorí, aby sme nesúdili a neodsudzovali. Ak sa nechceme vystaviť Božiemu súdu, nikto z nás nesmie byť sudcom svojho brata. Ak totiž ľudia posudzujú, ostávajú len na povrchu, pokým Otec hľadí dovnútra. Akú škodu narobia slová vyslovené zo žiarlivosti a zo závisti! Hovoriť zle…

Read more »

Putovanie znakom milosrdenstva

By |

Putovanie znakom milosrdenstva

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Mons. Ján Babjak „Osobitným znakom svätého roka je putovanie, pretože tento rok je obrazom cesty, ktorú každý človek uskutočňuje svojím životom. Život je putovaním a ľudská bytosť je pútnik kráčajúci cestou do vytúženého cieľa. Rovnako ak chceme dôjsť k svätej bráne v Ríme či na ktoromkoľvek inom mieste, musíme každý…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku