Archive For The “Rok milosrdenstva” Category

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ) Eugen Dudinský sa narodil 5. januára 1900 v Podolínci ako prostredné z piatich detí. V rodisku vyštudoval základnú školu i gymnáziu, ktorého posledný ročník ukončil na kežmarskom lýceu. Teológiu študoval v Prešove. Krátko po sobáši bol 25. novembra 1927 v prešovskej katedrále vladykom Pavlom ordinovaný za kňaza a nastúpil do farnosti Livov….

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Otec Fedor sa narodil 22. augusta 1919 v chudobnej železničiarskej rodine v Mukačeve. Mama mu predčasne zomrela vo veku 36 rokov a o neho a súrodencov sa starala sestra Margita. Jeho brat Michal ako bohoslovec sprevádzal biskupa Teodora Romžu, keď bol napadnutý atentátnikmi. Aj jeho surovo zbili. Po základnej škole…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ladislav Tibor Tátray sa narodil 12. augusta 1919 v Košiciach, kde absolvoval gymnázium. Teológiu študoval v Užhorode a v Miškovci. Keďže mal bezdetné manželstvo, s manželkou sa starali o tri netere po jeho bratovi. Kňazskú vysviacku mu udelil 6. decembra 1942 v Miškovci vladyka Anton Papp. Po vysviacke pôsobil v Košiciach a venoval sa robotníckej mládeži….

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ján Čisárik sa narodil 26. júna 1909 v Jarabine v rodine gréckokatolíckeho kňaza ako jedno zo siedmich detí. Dvaja bratia sa stali tiež kňazmi. Základné vzdelanie dostal v Jarabine a v Bajerovciach. Ako desaťročný začal študovať na gymnáziu v Prešove, neskôr v Užhorode. Potom pokračoval v štúdiu teológie v Prahe a v Prešove. Ako ženatý…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Mikuláš Aurel Kerestény sa narodil 24. júna 1910 v Koroľove pri Mukačeve. Po základnej škole v rodisku študoval na gymnáziu v Berehove. Teológiu absolvoval v Užhorode a v Prešove. Po absolvovaní teológie sa oženil, ale po niekoľkých týždňoch manželstva ho manželka opustila a odišla s istým dôstojníkom. Zostal sám a žil ako celebs. Kňazskú…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Mikuláš Bežovský sa narodil 1. júna 1919 v Jovre (okr. Užhorod) na Podkarpatskej Rusi v roľníckej rodine. Otec mu zomrel, keď mal iba dva roky, a tak ho vychovávala babička. Po absolvovaní školy v rodisku nastúpil do užhorodského gymnázia. Kňazskú vysviacku prijal v užhorodskej katedrále 12. júla 1944 z rúk biskupa…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Mikuláš Gladyš sa narodil 23. mája 1919 v šarišskej Starine v roľníckej rodine ako najstarší z troch detí. Základnú školu navštevoval v rodisku a v Užhorode, kde pokračoval v štúdiu na gymnáziu. Potom nastúpil do prešovského seminára. Po uzavretí manželstva rok pôsobil ako katechéta a až potom ho vladyka Pavel 25. augusta 1946…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Michal Malý sa narodil 18. septembra 1919 v roľníckej rodine v obci Poša. Mal šesť súrodencov. Po základnej škole v rodisku dochádzal bicyklom do vranovskej meštianky, odkiaľ prestúpil do gymnázia v Michalovciach. Po štúdiách teológie v Prešove prijal sviatosť manželstva s Teodóziou Schudichovou. Boh im požehnal dvoch synov: Tadeáša a Mirona….

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ján Hric sa narodil 31. marca 1919 v Nižnom Žipove. Jeho otec odišiel v roku 1921 za prácou do USA a prišiel iba na synove primície. V roku 1951 za ním odišla aj matka, ktorá asi po dvoch rokoch zomrela. Po ľudovej škole v rodisku navštevoval užhorodské gymnázium. Na želanie matky začal v roku 1940…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Juraj Podhájecký sa narodil 7. októbra 1903 v kňazskej rodine v Pichniach. Základnú školu vychodil v Brusnici, gymnázium v Prešove. Po maturite bol dva roky notárom a až potom vstúpil do prešovského seminára. V roku 1928 uzavrel manželstvo s Gizelou Teklou Leukaničovou. Boh im požehnal šesť detí. Kňazskú vysviacku prijal 28. augusta…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi