Archive For The “Rok milosrdenstva” Category

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ivan, ako všetci volali otca Jána Mikuláša, sa narodil ako najmladší 3. decembra 1919 v štvordetnej rodine stolára. Po štúdiu na meštianskej škole bol prijatý do seminára v Mukačeve, ale v roku 1938 obsadilo Podkarpatskú Rus Maďarsko. Všetkých Slovákov vyviezli na Slovensko. Tu ich biskup Pavel Peter Gojdič…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Andrej Timkovič sa narodil 13. decembra 1919 v Lazoch na Podkarpatskej Rusi. Pochádzal z viacdetnej rodiny. Základnú školu navštevoval v rodisku, gymnázium v Mukačeve a tri ročníky teologického štúdia v Užhorode. Počas prechodu frontu sa prihlásil do prvého československého práporu, ktorému velil generál Ludvík Svoboda. Ten im sľúbil, že si budú môcť…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ján Šimon sa narodil 26. apríla 1919 v Mukačeve, v časti Podmonastyr na Podkarpatskej Rusi v roľníckej rodine ako predposledné z ôsmich detí. Od piateho roku bol úplnou sirotou. Starali sa o neho staršie sestry. Po ľudovej škole v Mukačeve tu absolvoval aj gymnázium. V roku 1941 začal študovať teológiu v Užhorode a v Prahe….

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Vojtech Molčan sa narodil 5. júla 1901 v Ďurďoši v učiteľskej rodine. Mal piatich súrodencov, z ktorých sa dvaja bratia stali tiež kňazmi. Základnú školu vychodil v Ďačove, gymnázium v Prešove a posledný ročník v Košiciach. V roku 1924 začal študovať teológiu v Prešove. 31. marca 1929 ho vladyka Pavel v prešovskej katedrále vysvätil…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ján Jurko sa narodil 11. februára 1919 v Malom Ruskove v roľníckej rodine ako tretie zo siedmich detí. Základnú školu vychodil v rodisku a meštianku v Trebišove. Po gymnáziu v Michalovciach pokračoval na teológii v Prešove. Ako ženatého ho 10. augusta 1947 v Trebišove vysvätil za kňaza vladyka Pavel. Svoje pôsobenie začal vo…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ) Eugen Dudinský sa narodil 5. januára 1900 v Podolínci ako prostredné z piatich detí. V rodisku vyštudoval základnú školu i gymnáziu, ktorého posledný ročník ukončil na kežmarskom lýceu. Teológiu študoval v Prešove. Krátko po sobáši bol 25. novembra 1927 v prešovskej katedrále vladykom Pavlom ordinovaný za kňaza a nastúpil do farnosti Livov….

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Otec Fedor sa narodil 22. augusta 1919 v chudobnej železničiarskej rodine v Mukačeve. Mama mu predčasne zomrela vo veku 36 rokov a o neho a súrodencov sa starala sestra Margita. Jeho brat Michal ako bohoslovec sprevádzal biskupa Teodora Romžu, keď bol napadnutý atentátnikmi. Aj jeho surovo zbili. Po základnej škole…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ladislav Tibor Tátray sa narodil 12. augusta 1919 v Košiciach, kde absolvoval gymnázium. Teológiu študoval v Užhorode a v Miškovci. Keďže mal bezdetné manželstvo, s manželkou sa starali o tri netere po jeho bratovi. Kňazskú vysviacku mu udelil 6. decembra 1942 v Miškovci vladyka Anton Papp. Po vysviacke pôsobil v Košiciach a venoval sa robotníckej mládeži….

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ján Čisárik sa narodil 26. júna 1909 v Jarabine v rodine gréckokatolíckeho kňaza ako jedno zo siedmich detí. Dvaja bratia sa stali tiež kňazmi. Základné vzdelanie dostal v Jarabine a v Bajerovciach. Ako desaťročný začal študovať na gymnáziu v Prešove, neskôr v Užhorode. Potom pokračoval v štúdiu teológie v Prahe a v Prešove. Ako ženatý…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Mikuláš Aurel Kerestény sa narodil 24. júna 1910 v Koroľove pri Mukačeve. Po základnej škole v rodisku študoval na gymnáziu v Berehove. Teológiu absolvoval v Užhorode a v Prešove. Po absolvovaní teológie sa oženil, ale po niekoľkých týždňoch manželstva ho manželka opustila a odišla s istým dôstojníkom. Zostal sám a žil ako celebs. Kňazskú…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi