Archive For The “Rok milosrdenstva” Category

Aurel Mihalič (1920 – 1972)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Aurel Mihalič sa narodil 6. augusta 1920 v Zbudskej Belej (okr. Humenné) v rodine kantora a riaditeľa školy ako tretie zo šiestich detí. Základnú školu navštevoval na viacerých miestach, podobne aj gymnázium. Po získaní absolutória z teológie v Prešove uzavrel 18. júla 1946 v Chmeľovej manželstvo s…

Read more »

Alexander Schudich (1920 – 1990)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Alexander Schudich sa narodil 26. mája 1920 v Šemetkovciach, kde bol jeho otec Adalbert (Vojtech) kňazom. Po absolvovaní evanjelického gymnázia v rokoch 1942 – 1946 v Prešove absolvoval aj bohoslovecké štúdiá. Po dosiahnutí absolutória uzavrel 16. júla 1946 v Plavnici manželstvo s učiteľkou Sidóniou Vokálovou….

Read more »

Emil Suchý (1885 – 1970)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Emil Suchý (Szuchy) sa narodil 16. februára 1885 v obci Kľušovská Zábava. Bol jediným potomkom Adalberta Bartolomeja Suchého a Otílie. Jeho sesternicou bola Miriam Terézia Demjanovičová. Otec Emil ukončil stredoškolské štúdiá v Prešove, kde neskôr študoval v seminári. Počas štúdia učil zemepis, dejepis a kreslenie….

Read more »

Imrich Vasilčák (1920 – 2007)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Otec Vasilčák sa narodil 20. februára 1920 v Kašove ako tretie dieťa v roľníckej rodine Juraja a Júlie. Mal dve sestry. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, gymnázium v Prešove. Seminár absolvoval v Prešove a v Užhorode.   29. júna 1944 prijal sviatosť manželstva s učiteľkou…

Read more »

Emanuel Michal Hlaváč OSBM (1919 – 1978)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Emanuel Michal Hlaváč sa narodil 22. júla 1919 v Sečovciach ako ôsme z desiatich detí. Jeho otec bol bačom a neskôr obecným strážnikom. Tu chodil do základnej školy a meštianky. Potom vstúpil do monastiera v Mukačeve, kde absolvoval gymnaziálne a teologické štúdiá. Rehoľné sľuby zložil 7. augusta 1937. Po rozpade ČSR…

Read more »

Ján Viliam Malinič (1883 – 1969)

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Ján Viliam Malinič sa narodil 17. júna 1883 v Choňkovciach, v kantorskej rodine. Všetky školy absolvoval v Užhorode. Kňazskú vysviacku prijal 18. februára 1909 v užhorodskej katedrále z rúk vladyku Júliusa Fircáka. Ako kňaz slúžil v Kňahini na Podkarpatskej Rusi, v Úbreži a Veľkom Ruskove. Keďže jeho otec bol autorom irmologiona, viedol…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi