Prvý mukačevský biskup Ján I.

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)

 

Mukačevská eparchia vznikla na území severovýchodného Uhorska jedinečným spôsobom. Zvyčajne boli eparchie založené metropolitom či patriarchom. Neraz v tom zohrali svoju úlohu miestni panovníci. V prípade Mukačeva však eparchia vznikla pri monastieri, ktorý založili imigranti z Poľsko-litovského kráľovstva. Jej počiatky sa spájajú s dvomi významnými monastiermi na Podkarpatsku – Mukačevom a Hrušovom. Hrušovský monastier mal od roku 1391 právo stauropigie a jeho igumen mohol nosiť titul patriarchálny exarcha.

 

V roku 1491 sa jeho igumen, ktorým bol biskup Ján, rozhodol s pomocou kráľa Vladislava Jagelovského, že si podriadi aj monastier v Mukačeve. Kráľ s tým súhlasil. No kým igumen upevňoval svoju pozíciu v Mukačeve, mnísi v Hrušove si zvolili nového igumena. S tým síce Ján nesúhlasil, ale musel sa podvoliť kráľovi. Odvtedy igumeni mukačevského monastiera dostávali biskupskú vysviacku (až do 18. storočia). Mukačevskí biskupi vnímali rok 1491 (31. júl) ako rok vzniku Mukačevskej eparchie. Je pravdepodobné, že biskup Ján zomrel začiatkom 16. storočia. Po jeho smrti mukačevský monastier pravdepodobne fungoval i ďalej, ale písomné záznamy z prvej polovice 16. storočia sa dodnes nenašli.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *