Krátke správy z domova (16)

KOŠICE ■ Kňazi zo spoločenstva SKALA spolu so svojimi manželkami absolvovali 5. – 11. júla tradičnú letnú duchovnú obnovu na Stebníckej Hute v okrese Bardejov. Obnova sa niesla v znamení hľadania vlastnej charizmy spoločenstva, jej definovania a ukotvenia v praktickom živote. Podujatie 8. júla poctil svojou návštevou aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Vo svojom príhovore poukázal na špecifickosť a hodnotu kňazského manželstva v Katolíckej cirkvi, čo, samozrejme, súvisí aj so zodpovednosťou za tento dvojaký dar povolania. (TSKE)

 

KOŠICE ■ V rámci projektu Spolu pomáhame zavítal 21. júla primátor mesta Košice Jaroslav Polaček spolu s viceprimátorkou Luciou Gurbáľovou do Domu sv. Lazára a odovzdali šek jednej z jeho klientok. Projekt je zameraný na pomoc pre jednotlivcov a rodiny v Košiciach, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii. Pri tejto príležitosti bola hosťom predstavená činnosť Domu sv. Lazára. (Štefan Keruľ-Kmec ml.)

 

KOŠICE ■ 22. – 26. júla sa konala duchovná obnova manželov zo spoločenstva SKALA, ktorí sú po prvom roku formácie v tomto spoločenstve. Miestom konania bolo rekreačné zariadenie na Stebníckej Hute Slnečný majer. Na obnove sa zúčastnilo trinásť laických párov. Úlohu moderátorov na seba vzal kňazský manželský pár Jozef a Gabriela Ivanovci. Témou duchovnej obnovy bolo Manželstvo a vzťah manželov s Bohom. Silným bodom duchovnej obnovy sa stalo svedectvo manželov Krokovcov o ich manželstve a odpustení v ňom. Zároveň sa tento bod stal prípravou na vzájomné odpúšťanie si medzi manželmi. Vyvrcholením formačnej obnovy bola obnova manželských sľubov, ktorú urobilo všetkých trinásť párov.

 

ORLÍK ■ Deti a mládež zo ZKSM Orlík využili prázdninový čas vo štvrtok 23. júla na turistickú aktivitu, počas ktorej prešli osemnásť kilometrov v okolí Svidníka. Na tejto túre mohli sedemnásti mladí a deti zakúšať putovanie Izraela po púšti cez počúvanie Božieho slova, ktoré bolo umocnené hrou a ťažkosťami terénu počas chôdze. Vďaka patrí Bohu aj za možnosť učiť sa láske a putovať tempom najmenšieho z účastníkov, putovať ako jedno spoločenstvo. (M. Fecko)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *