Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 14 – 19)

(Slavomír Jusko) Prvé, čo si treba uvedomiť, je, že evanjelium nás vyzýva konať dobré skutky nie preto, aby nás ľudia pochválili a ďakovali nám, ale aby velebili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Kto prijme chválu a vďaku od ľudí tu na zemi, ten nech už nečaká Božiu odplatu v nebesiach.

 

Do kategórie dobrých skutkov patrí čin, ktorý vykonala žena, keď pomazala drahocennou masťou Ježiša v Betánii. Všetkým sa to zdalo nezmyselné, ale Ježiš vysoko vyzdvihuje jej skutok. „Všade po svete sa bude hovoriť o tom, čo mi urobila.“ Dnes slávime sviatok sv. Cyrila a Metoda. Vďaka ich viere, obetavosti a túžbe, aby evanjelium rozohnalo pohanské temnoty, doniesli Božie svetlo do našich končín oveľa skôr, ako sa dostalo okolitým národom. Buďme za to Pánu Bohu i im vďační. A nech aj naše svetlo presvetľuje temnoty dnešnej súčasnosti. Amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *