Archive For The “1Zamyslenie” Category

Majú sa na ňom zjaviť Božie skutky (Jn 9, 3)

By |

Majú sa na ňom zjaviť Božie skutky (Jn 9, 3)

(P. Pankulics) Ježiš Kristus sa stretáva s človekom slepým od narodenia, ktorému sa po tomto stretnutí otvárajú oči. Nedeje sa to preto, lebo ho o to niekto žiadal, ale hlavne preto, lebo sa tým majú na ňom zjaviť Božie skutky. Čím je však toto uzdravenie slepého výnimočnejšie než iné Ježišove zázraky, ktoré sú vždy oslavou…

Read more »

Ja a Otec sme jedno. (Jn 10, 30)

By |

Ja a Otec sme jedno. (Jn 10, 30)

(P. Pankulics) Ježiš týmto tvrdením dosvedčuje, že je bytostne vedno s Otcom, teda majú tú istú spoločnú božskú prirodzenosť. Ak sa teda človek zjednocuje s Kristom v Eucharistii, zjednocuje sa zároveň s touto božskou prirodzenosťou, teda aj s Otcom. On je totiž nielen spolu so svojím Synom Ježišom Kristom, ale túži po zjednotení s každou dušou, ktorá ho do svojho srdca prijíma, čím sa…

Read more »

Svedčia o mne skutky… (Jn 10, 25)

By |

Svedčia o mne skutky… (Jn 10, 25)

(P. Pankulics) Viera bez skutkov je mŕtva, hovorí svätý apoštol Jakub vo svojom liste. Kedy však viera človeka naozaj ožíva? Vtedy, keď to, v čo verí, sa odzrkadľuje aj v jeho živote. Nestačí byť len veriacim „na papieri“, ktorý návštevou chrámu spĺňa iba svoju povinnosť. To, že mu chrám nie je cudzí, že v ňom nachádza útechu a napĺňa sa tam…

Read more »

Ja som brána. (Jn 10, 9)

By |

Ja som brána. (Jn 10, 9)

(P. Pankulics) Po návrate z vyčerpávajúcej cesty sa často tešíme, že už konečne prejdeme bránou svojho domova. Nie je totiž iba vstupom, ale zároveň nás ochraňuje pred cudzím svetom. Dáva nám aj pocit istého bezpečia. Naopak, na konci ťažkej životnej cesty človek zas túži vstúpiť do večnej radosti. K nej sa možno dostať cez tú najbezpečnejšiu bránu, ktorou je práve…

Read more »

… nejaké povzbudivé slovo… (Sk 13, 15)

By |

… nejaké povzbudivé slovo… (Sk 13, 15)

(P. Pankulics) Známy francúzsky básnik Victor Hugo raz povedal: „Slovo má jemnosť vánku a silu blesku.“ Môže nielen pohladiť, ale aj ublížiť. Preto je mlčanie často tým najmúdrejším rozhodnutím. Ak sa však treba k niečomu vyjadriť, vtedy celú svoju reč zameraj na svetlo Kristovho vzkriesenia. Nič iné totiž nemôže byť pre človeka v jeho každodenných ťažkostiach povzbudivejšie ako slovo…

Read more »

Hľadal, kto by mu podal ruku. (Sk 13, 11)

By |

Hľadal, kto by mu podal ruku. (Sk 13, 11)

(P. Pankulics) Človek blúdiaci v tme sa len ťažko orientuje sám, bez pomoci druhého. Len čo mu je podaná pomocná ruka, ktorej sa môže držať, hneď sa cíti v bezpečí. Podobne je to aj s človekom potulujúcim sa v temnotách svojich hriechov, z ktorých nevie nájsť únikovú cestu. Aj on potrebuje niekoho, kto mu pomôže vyjsť z jeho omylov. Možno je…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi