Archive For The “1Zamyslenie” Category

Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. (Lk 16, 25)

By |

Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. (Lk 16, 25)

( Patrik Maľarčík ) „Boh nás stvoril, aby sme ho poznali, jemu slúžili a jeho milovali, a tak prišli do raja.“ (KKC 1721) Chceš budovať „raj na zemi“ alebo v nebi? Lazár bol chudobný, biedny a chorý, no odovzdaný do Božej vôle, čo naznačuje aj jeho meno − Boh pomáha. Podmienky a okolnosti nášho života…

Read more »

Povedz slovo a môj sluha ozdravie. (Lk 7, 7)

By |

Povedz slovo a môj sluha ozdravie. (Lk 7, 7)

( Patrik Maľarčík ) Veríš v moc Božieho slova? Boh povedal a stalo sa. Bolo svetlo, slnko, mesiac, dielo stvorenia… Presvedčil sa o tom aj stotník a mnohí ďalší. Malomocný bol očistený, lebo Slovo povedalo: Buď čistý! Lazár bol vzkriesený počujúc: „Lazár vstaň!“ Peter chytil množstvo rýb dôverujúc: „Na tvoje slovo spustím siete.“ Presvätá Bohorodička…

Read more »

Choďte! Hľa posielam vás ako baránkov medzi vlkov. (Lk 10, 3)

By |

Choďte! Hľa posielam vás ako baránkov medzi vlkov. (Lk 10, 3)

( Patrik Maľarčík ) Baránok Boží Ježiš sňal hriechy sveta. Porazil satana i smrť. Vystrojení mocou z výsosti, jeho Svätým Duchom sme poslaní do boja. Naším nepriateľom nie je človek, ale diabol, kniežatstvá, mocnosti temného sveta… (porov. Ef 6, 12) Nerovnosť boja? Áno. Ale Dávid zvíťazil nad Goliášom hovoriac: „Idem proti tebe v mene Pána…

Read more »

… kto nie je proti vám, je za vás! (Lk 9, 50)

By |

… kto nie je proti vám, je za vás! (Lk 9, 50)

( Patrik Maľarčík ) Kto je vlastne proti mne? Človek, ktorý má iný názor, viac majetku, úspechu, zdravia…? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? On vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých… (Rim 8, 31 – 32) Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov a poraziť satana. Spojme sily a zjednotení…

Read more »

Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší. (Lk 9, 46)

By |

Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší. (Lk 9, 46)

( Patrik Maľarčík ) Čo ma robí veľkým pred Bohom? Moc? Postavenie? Zázraky? Ježiš hovorí: „Kto chce byť prvý, nech je posledný a služobník všetkých.“ (Mk 9, 35) Pavol zasa: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, poznal tajomstvá a vedu a mal vieru prenášajúcu vrchy a keby som rozdal celý majetok a obetoval svoje…

Read more »

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba… (Lk 9, 23)

By |

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba… (Lk 9, 23)

( Patrik Maľarčík ) „Odbočte do protismeru,“ niekedy nás úsmevne naviguje GPS navigácia v automobiloch. Počúvnete ju? Určite nie. Aj svet nás niekedy naviguje, že mať šťastný život znamená byť zdravý, nemať žiadne problémy, ťažkosti a kríže. Aj ľudia pod krížom kričali: Ak si Boží syn, zostúp z kríža. Poslúchol ich Ježiš? Nie. Vedel, kto…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi