Archive For The “1Zamyslenie” Category

Im, neveriacim, boh tohto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha. (2 Kor 4, 4)

By |

Im, neveriacim, boh tohto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha. (2 Kor 4, 4)

Pavol naznačuje, že hoci sme veriaci, môžeme žiť ako neveriaci, ak dovolíme diablovi, aby nám zaslepil myseľ tak, že evanjeliová ponuka večného života v Kristovi sa nám nezdá príťažlivá – nežiari nám. Na to diabol najčastejšie používa lákadlo peňazí, moci, rôznych rozkoší a zle usporiadanie priorít. Povedz dnes Ježišovi, že je pre teba vzácnejší ako…

Read more »

Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, akoby to bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha. (2 Kor 3, 5)

By |

Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, akoby to bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha. (2 Kor 3, 5)

Dnes je veľmi moderné zviditeľňovať sa a prezentovať sa pred druhými v čo najlepšom svetle. Máme pri tom sklon sa aj trocha prikrášliť a pripísať si vlastnosti, ktoré v skutočnosti nemáme. Priestor sociálnych sietí je plný filtrovaných profilov. Apoštol Pavol, naopak, hoci má množstvo osobnostných aj duchovných kvalít, čo sa zreteľne odráža aj v jeho…

Read more »

A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. (1 Kor 3, 1)

By |

A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. (1 Kor 3, 1)

Pavol označil korintských kresťanov za malé deti v duchovnom živote, lebo ich ešte ovládali ich vlastné sebecké túžby. Dôkazom ich nezrelosti boli hádky, škriepky a ohovárania. Život zrelých kresťanov sa riadi Božími túžbami, s ktorými sme povolaní stotožniť sa tak, že sa stanú našimi túžbami. Porozmýšľaj, do akej miery ovplyvňujú tvoj život tvoje vlastné túžby,…

Read more »

„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 2, 9)

By |

„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 2, 9)

Známe biblické prisľúbenie o nepredstaviteľných veciach, ktoré Boh pripravil tým, ktorí ho milujú, si často spájame s nebeským životom. Ale hneď nasledujúci verš hovorí: „Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.“ Teda vyjadruje, že už teraz môžeme zakúšať príchuť neba, ak sme naplnení Svätým Duchom. Popros dnes o…

Read more »

Prosím vás teda, napodobňujte ma! (1 Kor 4, 16)

By |

Prosím vás teda, napodobňujte ma! (1 Kor 4, 16)

Apoštol Pavol vyzýva Korinťanov, aby si ho brali za príklad. Mohlo by sa to zdať na prvý pohľad trúfalé. Pavol to však neurobil ako prejav pýchy. Mohol to urobiť, pretože žil vo veľmi blízkom spojení s Bohom. Veľa času trávil v modlitbe a všetko vo svojom živote podriadil službe Pánovi. Pán Ježiš bol skrátka jeho vzorom, na ktorý…

Read more »

Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách za mňa u Boha. (Rim 15, 30)

By |

Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách za mňa u Boha. (Rim 15, 30)

Velikán viery, akým je apoštol Pavol, má dosť pokory na to, aby prosil o modlitby. Nehrá sa na hrdinu, ktorý zvládne všetko sám, ale nádherne podčiarkuje cirkevnosť a silu spoločnej modlitby. V náročných chvíľach nie si sám, ak si živým členom Kristovho tela – Cirkvi, v ktorej slúžiš modlitbou iným a sám sa stávaš predmetom…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi