Archive For The “1Zamyslenie” Category

Ľudia sa zišli v dome…, že už nebolo miesta. (Mk 2, 1)

By |

Ľudia sa zišli v dome…, že už nebolo miesta. (Mk 2, 1)

( Juraj Štefanik ) V čase hospodárskej krízy cestovala rodina loďou do Ameriky. Cesta trvala dva týždne. Keďže boli chudobní, mali kajutu v podpalubí a jedli iba to, čo mali so sebou. Chlapcovi sa žiadalo zjesť niečo iné, a tak si pýtal od otca peniaze. Po dlhom prehováraní mu dal niekoľko drobných. Keď sa chlapec…

Read more »

Ježiš sa utiahol na pusté miesto a tam sa modlil. (Mk 1, 35)

By |

Ježiš sa utiahol na pusté miesto a tam sa modlil. (Mk 1, 35)

( Juraj Štefanik ) Pusté miesto je, kde sa Ježiš modlí, pustým je aj miesto, kde nasycuje zástupy, kam idú učeníci za oddychom. Zdá sa, že toto miesto má svoj potenciál. Nedajme sa znechutiť len preto, lebo možno žijeme, kde nič nie je, alebo musíme robiť, dodržiavať niečo, v čom nevidíme zmysel. Môžu nám chýbať…

Read more »

Boží synovia si brali z ľudských dcér…, lebo boli pekné. (Gn 6, 2)

By |

Boží synovia si brali z ľudských dcér…, lebo boli pekné. (Gn 6, 2)

( Juraj Štefanik ) Čas pôstu je čas zbavovania sa. Slabosti (hriechy) zvykneme zľahčovať argumentom, že je to ľudské, teda nie až také tragické. Preto nie je problém daný stav akceptovať, zvyknúť si naň či obľúbiť si ho. Výsledkom je, že ja, Boží syn, sa zaľúbim do ľudskej dcéry slabosti, lebo je pekná. Daný príbeh…

Read more »

No ja vám hovorím… (Mt 5, 22)

By |

No ja vám hovorím… (Mt 5, 22)

( Juraj Štefanik ) Poznáme to všetci, ako časom zľavňujeme z pravidiel, ktoré formujú náš život (zákon zachovania energie). Máme pocit, že to dosť vyčerpáva, berie energiu, život. Otázkou je, či Ježišove pravidlá majú ten istý potenciál…alebo naopak, do života vovádzajú.

Read more »

A Kain sa vzdialil od Pána… (Gn 4, 16)

By |

A Kain sa vzdialil od Pána… (Gn 4, 16)

( Mário Cserép ) Tragédia človeka sa ukrýva v pýche. Po hriechu sa prarodičia Adam a Eva odlúčili od Boha, lebo nevstúpili do pokánia, do prosby o odpustenie. Musia preto odísť ďaleko. Rovnakým scenárom sa uberá život ich syna Kaina, ktorý sa po vražde brata, po hriechu, vzďaľuje od Pána. Nielen geograficky, ale hlavne srdcom…

Read more »

Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? (Mt 5, 13)

By |

Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? (Mt 5, 13)

( Mário Cserép ) Soľ je ingrediencia, ktorú pozná hádam celý svet. Stačí jej málo a diametrálne zmení polievke chuť. Pri vyrieknutí slova soľ už automaticky tú slanosť cítime na jazyku. Slanosť k soli patrí, bez tejto chuti sú tieto maličké kryštáliky bezvýznamné. Pán Ježiš Kristus povedal, že my sme soľou. Tak ako k soli…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi