Nové vedenie Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach

KOŠICE ■ Na sviatok Najsvätejšej Trojice slávil 1. júna v kaplnke Domu sv. Lazára vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, svätú liturgiu pri príležitosti vymenovania nového vedenia Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach.

 

V homílii priblížil podstatu Svätej Trojice a jej pôsobenie v živote veriaceho. Pripomenul aj Kristove slová lásky, aby zdôraznil poslanie charitného zariadenia.

 

V závere slávnosti archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, prečítal vymenúvací dekrét, ktorým bola poverená vedením charity Anna Ivanková, jej dlhoročná pracovníčka. Vladyka Cyril udelil titul protojerej a právo nosiť zlatý kríž otcovi Jozefovi Matejovskému, farárovi farnosti Košice-Furča, ktorý túto službu vykonával doteraz. Zároveň ho spolu s manželkou poveril úlohou koordinátora pastorácie rodín v Košiciach. (Veronika Marcinová)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *