Stretnutie sestier služobníc o formácii v dnešnej dobe