Krátke správy z domova (2)

KOŠICE ■ Stredná odborná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda otvorila 12. decembra svoje priestory pre záujemcov o štúdium a ich rodičov. Otvorené vyučovacie hodiny, počas ktorých budúci stredoškoláci mohli zakúsiť atmosféru vyučovania odborných predmetov, metodík výchov i cudzích jazykov, sa stretli s veľkým záujmom návštevníkov. (M. Jeník)

 

PREŠOV ■ Žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča pripravili 12. decembra vianočný program, súčasťou ktorého bola burza. Jej výťažok bol venovaný manželom, ktorí prišli pri tragédii výbuchu plynu v bytovom dome v Prešove o bývanie. (J. Valaliková)

 

JUSKOVA VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 13. – 15. decembra konala vianočná Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka. V Škole učeníka otec Martin Tkáč priblížil témy Božie kráľovstvo, Svätý Duch, dary, charizmy, prejavy a ovocie Ducha. V Škole služby v odbore animátor skupinky otec Milan Zaleha hovoril o hnutiach, reholiach a spoločenstvách. V kreatívnom odbore sa účastníci pod vedením Evy Nemcovej venovali estetike, plánovaniu výzdoby, výrobe ozdôb a vianočnému zdobeniu priestorov. V mediálnom odbore, ktorý viedla Dominika Šimková, si mladí vysvetlili základy práce s kamerou a druhy kamerových záberov. (V. Žolnová)

 

STARÁ ĽUBOVŇA ■ Žiaci Špeciálnej základnej školy sv. Anny pod vedením pedagógov v spolupráci s Domom sv. Anny si 18. decembra pre rodičov pripravili vianočné predstavenie. Napiekli chutné perníky a zahrali rozprávku o Myške hrdopýške. Samozrejmosťou boli vianočné vinše a básne. (M. Demčáková)

 

TREBIŠOV ■ Na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa sa 19. decembra konalo hudobno-dramatické pásmo o pokore, chudobe, vzájomnom obdarovaní, ktoré pre rodičov a priateľov školy pripravili študenti. Stretnutie sa začalo duchovnou katechézou duchovného správcu školy otca Milana Diheneščíka a ponukou na sviatosť zmierenia. Nasledoval program študentov 2. A triedy. (E. Šimková)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *