Krátke správy zo sveta (20)

ĽUTINA ■ Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý je zároveň predsedom environmentálnej subkomisie KBS, viedol 27. – 28. septembra jej zasadnutie. Environmentálna subkomisia chce upozorniť na klimatické zmeny a vyzvať k riešeniu aj v každodennom živote uprednostňovaním nízko-emisnej dopravy, obnoviteľných zdrojov energií, predchádzaním vzniku odpadov. (ES KBS)

 

KOŠICE ■ V priebehu októbra pokračovala v slávení svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života a požehnania pre manželstvá a rodiny Košická eparchia. Sväté liturgie za život sa slávili v jednotlivých farnostiach po celom území eparchie. (TSKE)

 

JUSKOVÁ VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 4. – 6. októbra konal prvý víkend Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka (AŠAD). V Škole učeníka otec Rastislav Baka, prešovský protopresbyter, priblížil kerygmu. V Škole služby, v odbore animátor skupinky Ivana Strelcová povzbudila k efektívnej komunikácii. V kreatívnom a mediálnom odbore Eva Nemcová vysvetlila cieľ oboch odborov – prinášať ľuďom Boha cez kreativitu či médiá. (V. Žolnová)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *