Vo Veľkých Slemenciach otvorili novú cirkevnú materskú školu