Zjavenie Pána

UDALOSŤ (TK KBS) Veľké svätenie vody v Jakubanoch a v Prešove
Sviatok Bohozjavenia Pána 6. januára slávili aj gréckokatolícki veriaci v obci Jakubany v okrese Stará Ľubovňa. Hlavným slúžiacim archijerejskej svätej liturgie v miestnom veľkolepom Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla bol pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach SJ. V homílii hovoril o vzťahoch medzi nami ľuďmi a medzi nami a Bohom. Na pozadí vzťahov v Najsvätejšej Trojici poukázal na vzťahy v našich rodinách a farnostiach. „Ježiš nás na Jordáne učí, že medzi ním a nebeským Otcom je plnosť vzťahu. Je to láska, ktorou je Svätý Duch. To je Najsvätejšia Trojica, ktorá sa nám dnes zjavuje.“ Pokračoval tým, že často žijeme z falošných predstáv o Bohu. Všetky problémy vychádzajú z toho, že nemáme dôverný vzťah s Bohom. Náš vzťah s Bohom má byť tiež láskou. Jedným z jeho prejavov je úprimná a dôverná modlitba. „Potom budeme vedieť prijímať tých druhých v láske, takých, akí sú. Boh nechce nikoho trestať, ale každému z nás hovorí: ,Ty si môj milovaný syn, milovaná dcéra.‘“ Svätú liturgiu koncelebroval farár v Jakubanoch otec Pavol Vaľko, kaplán, výpomocní duchovní a niekoľkí ďalší kňazi. Gréckokatolícka farnosť v Jakubanoch patrí medzi najväčšie farnosti Prešovskej archieparchie.
Po svätej liturgii, ktorú spevom sprevádzali veriaci a spevácky zbor žien z farnosti s kantorkou Andreou Vaľkovou, ako aj mládežnícky zbor, nasledoval liturgický sprievod k potoku Jakubianka, kde nasledovalo veľké jordánske svätenie vody. Celá slávnosť bola umocnená nádhernými miestnymi krojmi a vysielaná v priamom televíznom prenose RTVS.
V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove v tom čase slávil archijerejskú svätú liturgiu, sprevádzanú spevom katedrálneho speváckeho zboru pod vedením Valérie Hricovovej, prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Vodu potom posvätil súdny synkel otec Jurij Popovič.
Už v predvečer sviatku 5. januára sa ráno obaja vladykovia zúčastnili v katedrále na modlitbe kráľovských hodiniek a popoludní slávili Liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou a veľkým svätením vody. (Ľubomír Petrík, foto: ???)

Sviatok Bohozjavenia v košickej katedrále
Sviatky Bohozjavenia alebo Krstu Pána sa začali 5. januára modlitbou kráľovských hodiniek v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky. Modlitba bola prepletená čítaniami starozákonných prorokov o prísľube Mesiáša ako svetla pre národy, večnej zmluvy, skrze ktorú sa Boh zaväzuje zostať pri svojom ľude.
V podvečerných hodinách Veľkou večierňou s Liturgiou sv. Bazila Veľkého veriaci vstúpili do samotného sviatku Bohozjavenia alebo Osvietenia, ako v homílii pripomenul farár farnosti Košice-Starého Mesto otec Pavol Bardzák. Kristus je svetlom, ktoré prežiari každé zákutie ľudskej duše, srdca i celý ľudský život. Dôležitosť však má naša vlastná ochota nechať sa prežiariť týmto Svetlom.
Po slávnostnej večeri strávenej v rodinnom kruhu sa gréckokatolíci znovu stretli na nočnom bdení – povečerí, kde vladyka Milan Chautur CSsR požehnal ikonu Krstu Pána. V príhovore povzbudil prítomných, aby sa ešte hlbšie ponorili do tajomstva Božieho života, Božej prítomnosti uprostred nás, keďže baptizo – krstiť znamená ponoriť. Na konci povečeria s prítomnými kňazmi vladyka Milan požehnal vodu.
V samotný sviatočný deň Bohozjavenia vladyka Milan o deviatej celebroval v katedrále slávnostnú svätú liturgiu. Vo svojej homílii poukázal na obrovský dar, ktorým nás Boh obdaril – svojou prítomnosťou, priazňou. Nikto z nás nemôže zostať sám. Lebo samota človeka ničí. Ale prítomnosť milujúcej osoby pomáha rozvinúť seba, dozrieť, stať sa ozajstným človekom. Blízkosť milovanej osoby nám dáva istotu v kráčaní životom. Boh, ktorý vyhlásil: „Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie!“, sa obracia s tými istými slovami na každého. Uisťuje nás o svojej blízkosti. Vladyka povzbudil všetkých prítomných, aby sa nikto príliš nevzdialil od tohto Boha – Emanuela. Po liturgii nasledovalo požehnanie vody. (TSKE, foto: ???)

Slávenie v skanzene pod Staroľubovnianskym hradom
Na sviatok Bohozjavenia Pána v piatok 6. januára slávili svätú liturgiu aj v skanzene pod hradom v Ľubovni. Svätú liturgiu slúžil duchovný otec zo Šambrona Pavol Székely. Po skončení svätej liturgie sa konal sprievod okolo chrámu s ikonou patróna chrámu sv. archanjela Michala. Ikonu niesli dievčatá z folklórneho súboru Vrchovina zo Starej Ľubovne. Na záver vystúpila mužská spevácka skupina Šambriňci zo Šambrona. Touto liturgiou tradične otvorili nový kalendárny rok v Ľubovnianskom múzeu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *