Recept na dobré manželstvo: 1. Modlitba

SLOVO V RODINE (Richard Vašečka) Každý recept sa niečím začína. Niečo vždy tvorí jeho základ. Niečo, bez čoho nemôže byť tým, čím je. Aj my vám teraz ponúkame prvú a základnú ingredienciu receptu na dobré manželstvo. Veríme, že vám bude chutiť!

Richard Vašečka
foto: ???
Nedávno som počas osobnej modlitby čítal prvú kapitolu Knihy Genezis. Môjho srdca sa dotkol najmä jej refrén, ktorý sa opakuje pri každom stvorení: „A Boh videl, že je to dobré“ (napr. Gn 1, 10). Keď však stvoril muža a ženu, ktorí majú byť jedným telom, teda manželov, „bolo to veľmi dobré“ (Gn 1, 31)!
Manželstvo je dobré, veľmi dobré! Manželstvo na Boží obraz, podľa Božieho zámeru, je dobré manželstvo. Tak to chce Otec. To je jeho cieľ.

Cesta k dokonalosti
V biblickej reči sa dosiahnutie cieľa vyjadruje slovami „byť dokonalým“. Podľa sv. Terézie z Avily „je len jediná cesta k dokonalosti, a tou je modlitba. Ak vás niekto vedie iným smerom, klame vás“. A to platí aj pre manželstvo.
Modlitba je prežívaním živého a osobného vzťahu so živým a pravým Bohom, ku ktorému je pozvaný každý veriaci. Nejde v prvom rade o formulky a rituály, ale o živý a osobný vzťah! „Modlí sa srdce. Ak je vzdialené od Boha, vyjadrenie modlitby je márne“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2562).
Ak máme živý a osobný vzťah s Bohom, úžasným spôsobom to inšpiruje aj náš manželský vzťah. Ak sme vo vzťahu k Bohu formalisti alebo sa vôbec nemodlíme, veľmi ochudobňujeme aj svoje manželstvo. Cieľom manželstva je totiž „jedno telo“, „jedno srdce a jedna duša“ (porov. Sk 4, 32). Opravdivá modlitba prebúdza nášho ducha, naše srdce, ako vyznáva aj žalmista: „Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce; budem ti spievať a hrať. Prebuď sa, duša moja“ (Ž 108, 2). Iba s prebudeným srdcom môžeme v manželstve dosiahnuť opravdivú hlbokú jednotu. Radosť v Pánovi uvoľňuje aj radosť z nášho vzťahu. Kto chváli Pána a zažíva jeho vášnivú lásku, len ťažko bude v manželskom vzťahu „studený jak psí čumák“.
Vzťah s Bohom spôsobuje, že naše manželstvo neničí neustála nespokojnosť a citová prázdnota, ale „ženie nás Kristova láska“ (2 Kor 5, 14). Skvele to vystihol sv. Augustín: „Stvoril si si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.“ A žalmista dobre radí (aj manželom): „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce“ (Ž 37, 4). Ak chcem dobré manželstvo, potrebujem hľadať radosť v Pánovi a zažiť, čo znamená spočinúť v ňom.

Podriadení Bohu
Dať Boha a vzťah s ním na prvé miesto znamená podriadiť sa Bohu. A ak sa dokážeme podriadiť Bohu, bude pre nás ľahšie podriadiť sa aj jeden druhému a vzoprieť sa zlému: „Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista, a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom“ (Ef 5, 19 – 21). „Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám.“ (Jak 4, 7 – 8)
Každý z manželov potrebuje budovať svoj vzťah s Bohom počas každodennej osobnej modlitby. To vyžaduje od oboch manželov disciplínu a vzájomnú pomoc a podporu v tejto veci. Napríklad: „Vstanem prvý, budem sa polhodinu modliť. Potom ťa zobudím, aby si sa mohla modliť ty, a ja zatiaľ zobudím a vystrojím deti do školy.“
Súčasťou takejto modlitby je aj sýtenie sa Božím slovom. Potrebujem počuť a s vierou prijať, že som milovaným Božím synom, dcérou. Potrebujem prijať od Pána múdrosť na ten deň. Potrebujem sa pýtať: „Čo mám robiť, Pane?“
Hovoríš, že nemáš čas na takúto modlitbu? Potom ale nemáš čas na budovanie dobrého manželstva!
Nevyhnutné podmienky
Problémom je naša viera, že sa to dá. Že sa dá mať dobré manželstvo aj bez modlitby a bez budovania osobného vzťahu s Bohom. Mnohí sa vyhovárajú: „Pozri, hentí sú neveriaci, nemodlia sa a ako pekne žijú!“ Tak po prvé: Nikto nevidí do zákulisia cudzieho manželstva. Ak je toľko manželstiev, ktoré tak „pekne žijú“, kde sa berú všetky tie správy o týraných ženách, o rozvodoch, o tragických udalostiach v rodinách?
Po druhé: My nie sme povolaní „žiť pekne“. V úvode sme si povedali, čo to znamená „dobré manželstvo“. Náš manželský vzťah má byť obrazom Boha a jeho lásky, nie svedectvom o tom, akí sme my skvelí, ako sme sa našli, ako sa k sebe hodíme. Nemôžeme byť obrazom Božej lásky, ak ju sami každodenne a osobne nezažívame. A to nejde bez osobnej modlitby.
Po tretie: Neporovnávajte sa. A už vôbec nie s tými, čo nepoznajú Pána. Poznanie a ciele veriaceho kresťana sú niekde úplne inde. Jasne o tom hovorí katechizmus: „Úkony viery, nádeje a lásky, ktoré nariaďuje prvé prikázanie, sa uskutočňujú v modlitbe. Modlitba je nevyhnutnou podmienkou, aby sme mohli zachovávať Božie prikázania.“ (KKC 2098)
A po štvrté: Na skutočne dobré manželstvo nevyhnutne potrebujeme Boha a jeho milosť: „Aby sa rany po hriechu vyliečili, muž a žena potrebujú pomoc milosti, ktorú im Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nikdy neodoprel. Bez tejto pomoci muž a žena nemôžu uskutočniť jednotu svojich životov, na ktorú ich Boh na začiatku stvoril.“ (KKC 1608)

Spolu a jeden za druhého
Ak chceš dobré manželstvo, začni u Boha! Venuj mu celé svoje srdce a svoju plnú pozornosť. „Ježiš odpovedal: ,Prvé je toto: – Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘“ (Mk 12, 29 – 30). Dať Boha na prvé miesto a milovať ho z celého srdca a z celej sily je ale len teória a prázdna fráza, ak mu nie si ochotný venovať exkluzívny čas osobnej modlitby.
Dôležitá je však aj spoločná modlitba. Nielen modlitba celej rodiny (aj s deťmi), ale aj modlitba v manželskom páre. Spolu zažiť odovzdanie sa Bohu, spoločne ho uctievať, spoločne mu predkladať svoje potreby. Toto je niečo, čo môže manželov veľmi silno spájať, uzdravovať ich a premieňať ich vzťah.
Mnohí zbožní ľudia nemajú problém modliť sa v samote pred Bohom, v kostole, či dokonca nahlas pred bratmi a sestrami v kresťanskom spoločenstve. Majú však zábranu modliť sa vo dvojici so svojím manželským partnerom. To mi pripomína jeden absurdný vtip: „Sťažuje sa starší pán: ,Tá dnešná mládež! My s mojou Aničkou sme sa po prvýkrát pobozkali až po treťom dieťati!‘“ Dokážeme spolu intímne žiť, ale cítime sa nesvoji, keď máme osloviť Boha pred manželským partnerom. Povzbudzujem vás, prekročte túto hranicu a začnite sa spoločne modliť ako manželia!
Božie slovo nás tiež povzbudzuje, aby sme sa v modlitbe prihovárali jeden za druhého (porov. Jak 5, 16). Zvlášť v ťažkých situáciách či pri dôležitom rozhodovaní. Modlime sa za úplne konkrétne veci. Jeden z najkrajších prejavov manželskej lásky je položiť ruku na toho druhého a nahlas sa za neho s vierou modliť. Špeciálne do toho povzbudzujem mužov – je to vaša kňazská služba pre vašu manželku.

Vnímal som určité problémy v našom manželskom vzťahu. Tak som sa rozhodol, že sa budem svoju manželku snažiť v najbližších dňoch milovať čím nezištnejšie. Nebudem sa teda až tak zaoberať tým, po čom túžim ja, ale tým, čo potrebuje ona. Keď prišla domov z práce (je učiteľka), videl som, že je rozladená. Uvaril som jej čaj a ponúkol som jej pozorné vypočutie. Musím sa úprimne priznať, že to bolo pre mňa ťažké, objektívne ma tie veci príliš nezaujímali. Svoju manželku však milujem a vedel som, že pre ňu je to momentálne to, čo prežíva najintenzívnejšie. Snažil som sa jej venovať plnú pozornosť, prejavovať záujem a nechal som ju dosýta sa vyrozprávať. Bohu vďaka, že mojej manželke stačí na vyrozprávanie sa pár minút! Nakoniec som jej ponúkol, že sa za ňu pomodlím. Súhlasila, a tak som na ňu položil ruku a s vierou a láskou som prosil Boha o pomoc a žehnal som jej. Nič svetoborné, ale vedel som, že to je veľmi konkrétny krok lásky, ktorým budujeme a posilňujeme náš manželský vzťah.

„Žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.“ (1 Pt 3, 9)

Knihu Recept na dobré manželstvo si môžete objednať na eshop.milovatactit.sk. Nájdete v nej aj svedectvá manželských párov známych slovenských kresťanských lídrov, otázky na rozhovor v manželskom páre či skupinke a praktické tipy ku každej téme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *