Svätý Otec požehnal lodnej nemocnici

12. septembra 2019

BRAZÍLIA ■ Po Amazonke už mesiac pláva lodná nemocnica, ktorá nesie meno Svätého Otca Františka. Je to v súčasnosti najkompletnejšie zdravotnícke zariadenie tohto druhu v celej Brazílii. Ponúka ...

Vyhlásenie Rady hierarchov gréckokatolíckych cirkví Maďarska a Slovenska

11. septembra 2019

  Rodina je základná bunka spoločnosti a národa. V nej sa formuje a vyrastá každý človek. Preto vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nedali zmiasť rôznymi ideologickými prúdmi, ktoré ...

Zlaté výročia gréckokatolíkov v USA

10. septembra 2019

UDALOSŤ (Daniel Černý; foto: Horizons)   Ruténska gréckokatolícka cirkev v USA 22. – 23. júna oslávila 50. výročie metropolitného usporiadania a vzniku eparchie Parma. Hierarchická štruktúra ...

Rady hierarchov Maďarska a Slovenska podporili prorodinné názory poľských biskupov

10. septembra 2019

POĽSKO ■ Predseda Poľskej biskupskej konferencie poznaňský arcibiskup Stanislav Gądecki vydal 8. augusta vyhlásenie, v ktorom vyzdvihol, že „ľudia z prostredia tzv. sexuálnych menšín sú naši ...

Krátke správy zo sveta (17 – 18)

9. septembra 2019

VATIKÁN ■ Apoštolská stolica 6. augusta 2019 oznámila, že Svätý Otec František vymenoval nových členov Kongregácie pre orientálne cirkvi. Členmi sa stali aj melchitský gréckokatolícky arcibiskup ...

Cyrilo-metodské slávnosti farnosti Trenčín

8. septembra 2019

TRENČÍN – PRIEVIDZA ■ Farnosť Trenčín, ktorej patrónmi sú sv. Cyril a Metod, a filiálna obec Prievidza, ktorá je zasvätená sv. sedmopočetníkom, oslávili počas júla svojich patrónov. V ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi