V Košiciach oslávili sv. Konštantína-Cyrila

20. marca 2019

KOŠICE ■ V košickej katedrále prebiehala 10. – 17. februára duchovná obnova a oslavy 1150. výročia od smrti sv. Konštantína-Cyrila, ktorého relikvie boli počas týždňa vystavené.   Oslavy sa ...

Na steny michalovskej cerkvi pribudli ikony

19. marca 2019

MICHALOVCE ■ Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 3. februára obnovený interiér Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky v Michalovciach. Obnovu cerkvi a písanie ikon na stenách viedol Peter ...

Krátke správy z domova (5)

18. marca 2019

MICHALOVCE ■ V kláštore redemptoristov sa 14. – 17. februára konali duchovné cvičenia pre katechétov Prešovskej metropolie, ktoré viedol otec Metod Lukačik CSsR. Zaoberali sa témou hriechu, ale ...

Deň učiteľov Prešovskej archieparchie

17. marca 2019

PREŠOV ■ V priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča sa 4. februára pri príležitosti sviatku Troch svätiteľov, patrónov cirkevných škôl Prešovskej ...

Požehnali pamätnú tabuľu Františkovi Dancákovi

17. marca 2019

KRUŽLOV ■ Pri príležitosti nedožitého jubilea 80 rokov otca Františka Dancáka gréckokatolícka farnosť Kružlov v spolupráci s redakciou časopisu Slovo zorganizovala 9. februára spomienku na tohto ...

Cena Emila Korbu

16. marca 2019

VÝROČIA (Petra Jakubová – Juraj Gradoš)   Od roku 2006 redakcia časopisu Slovo pod záštitou Petry, n. o., a Gréckokatolíckeho arcibiskupstva udeľuje cenu Emila Korbu, významného publicistu, ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi