Sestry služobnice oslávili 90. výročie príchodu na Slovensko

31. októbra 2018

V prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa si 31. augusta sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie z Provincie Svätého Ducha na Slovensku pripomenuli 90. výročie príchodu sestier do Prešova. ...

Na odpuste bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach redemptorista prijal diakonské svätenie

30. októbra 2018

V Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa 25. – 26. augusta konal odpust bl. Metoda Dominika Trčku, ktorý vyvrcholil nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou. Hlavným sláviteľom bol ...

V Čirči sa konala archieparchiálna odpustová slávnosť

29. októbra 2018

Na mariánskej hore v Čirči sa 25. a 26. augusta konal archieparchiálny odpust k sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Vrcholom sobotňajšieho programu bola svätá liturgia, ktorú slávil otec Ján ...

Zomrel Mons. Dominik Kaľata SJ, titulárny biskup diecézy Semta

28. októbra 2018

Biskup Dominik Kaľata sa narodil 19. mája 1925 v obci Nová Belá v Poľsku. 31. júla 1943 bol prijatý do noviciátu SJ v Ružomberku a v auguste 1951 bol biskupom Pavlom Hnilicom SJ tajne vysvätený ...

Jednou vetou (21-22)

27. októbra 2018

V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa začal 28. augusta svätou liturgiou, ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR, program metodického seminára pre katechétov ...

Za krásou byzantských spevov

26. októbra 2018

VÝROČIA (Valéria Hricovová)   Rok 2018 je pre Prešovskú gréckokatolícku archieparchiu rokom mnohých významných okrúhlych výročí. Medzi ne môžeme zaradiť aj 50. výročie obnovenia činnosti ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi