Skupina Anastasis ’95 v Košiciach zakončila sériu koncertov Zapáľme svet

31. decembra 2017

Gréckokatolícka kňazská hudobná skupina Anastasis ’95 zakončila 28. novembra v dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach sériu evanjelizačných koncertov Zapáľme svet. Košický koncert bol ...

V Trebišove chválili Boha detské a mládežnícke cirkevné zbory Košickej eparchie

30. decembra 2017

Rada pre mládež Košickej eparchie pripravila 26. novembra v MsKS v Trebišove 8. ročník Prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. ...

Prešovský seminár privítal svätého Mikuláša

29. decembra 2017

Do Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove zavítal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s vladykom Jánom Eugenom Kočišom pri príležitosti mikulášskeho ...

Vo Vojčiciach sa konal košický turnaj v stolnom tenise

28. decembra 2017

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež zorganizovala rada pre mládež Košickej eparchie 17. novembra za veľkej pomoci obce a farnosti Vojčice už 15. ročník Eparchiálneho turnaja v stolnom tenise. ...

Oslava 15. výročia príchodu sestier Rehole najsvätejšieho Vykupiteľa na Slovensko

28. decembra 2017

V zastúpení prešovského archieparchu metropolitu Jána Babjaka SJ slávil svätú liturgiu 26. novembra pri príležitosti 15. výročia príchodu sestier Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa na ...

V Trebišove zakončili jubilejný rok baziliánov eparchiálnou slávnosťou

27. decembra 2017

V Nedeľu Krista Kráľa 26. novembra vyvrcholila košická eparchiálna odpustová slávnosť v rehoľnej kaplnke Rádu sv. Bazila Veľkého v Trebišove. Súčasne sa touto slávnosťou zakončil jubilejný rok ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi