V Košiciach sa uskutočnila spomienka na prvé stretnutie duchovných od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi

20. mája 2018

V priestoroch rímskokatolíckeho Arcibiskupského úradu v Košiciach sa 18. apríla konala spomienka pri príležitosti 50. výročia prvého verejného stretnutia gréckokatolíckych duchovných po ...

Bohoslovci predstavili život v prešovskom seminári

19. mája 2018

Gréckokatolícky kňazský seminár bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove otvoril 15. apríla brány pre verejnosť. Program sa začal archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil prešovský ...

V Byšte posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám

18. mája 2018

Spoločenstvo veriacich v obci Byšta, ktorá patrí do farnosti Brezina, sa 15. apríla zišlo na odpustovej slávnosti sv. veľkomučeníka a divotvorcu Juraja, pri ktorej vladyka Milan Chautur CSsR, ...

Pracoviská Gréckokatolíckej charity Prešov vo Svidníku otvorili dvere dokorán

17. mája 2018

Dom sv. Faustíny a sociálne centrum vo Svidníku, ktoré patria do štruktúr Gréckokatolíckej charity Prešov, už po ôsmykrát pripravili Deň otvorených dverí a 10. apríla privítali pozvaných hostí aj ...

V Humennom si pripomenuli prvé výročie zriadenia vikariátu

16. mája 2018

V Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom sa 14. apríla slávila ďakovná svätá liturgia pri príležitosti výročia zriadenia Humenského archieparchiálneho vikariátu. V úvode slávnosti ...

V Malom Ruskove si pripomenuli 20. výročie posvätenia chrámu

15. mája 2018

Veriaci v Malom Ruskove, ktorý je filiálnou obcou farnosti Nový Ruskov, oslávili 8. apríla 20. výročie posviacky Chrámu sv. Cyrila a Metoda. Pri tejto príležitosti slávil archijerejskú svätú ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi