Správy

Vladyka Cyril Vasiľ navštívil veriacich na Podhradovej

14. júla 2020

KOŠICE ■ Gréckokatolícki veriaci z filiálnej časti mesta Košice-Podhradová, ktorá patrí do farnosti Košice-Staré Mesto, sa 7. júna stretli v rímskokatolíckom Kostole sv. Ondreja pri liturgii s ...

Krátke správy z domova (13 – 14)

Krátke správy z domova (13 – 14)

13. júla 2020

DVORIANKY ■ V Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa 15. – 16. júna konala porada rady pre mládež Košickej eparchie, počas ktorej sa naplánovali ďalšie aktivity pre ...

Profesor Boháč dostal významné ocenenie

12. júla 2020

PREŠOV ■ V Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa 9. júna konala slávnosť pri príležitosti ukončenia pôsobenia prof. Vojtecha Boháča na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity ...

Krátke správy z domova (13 – 14)

Krátke správy z domova (13 – 14)

11. júla 2020

KLOKOČOV ■ 6. júna sa konala júnová fatimská sobota Košickej eparchie. Program viedli mladí a kňazi z Trebišovského protopresbyterátu. Svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur ...

Krátke správy z domova (13 – 14)

Krátke správy z domova (13 – 14)

10. júla 2020

NIŽNÁ RYBNICA ■ Uplynulo 110 rokov od smrti kňaza Dr. Alexandra Mikitu, ktorý zomrel 28. mája 1910. Rodák z Nižnej Rybnice je známy hlavne vďaka vydaniu cirkevného typikona, v rámci ...

Na slávnosti v Aténach zaznela slovenčina

9. júla 2020

ATÉNY/GRÉCKO ■ V gréckokatolíckom Chráme Najsvätejšej Trojice sa 8. júna konala odpustová slávnosť, na ktorú bola pozvaná aj slovenská veľvyslankyňa Iveta Hricová. Pred začiatkom svätej ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi