priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Tajomstvá Pátra Pia

Tajomstvá Pátra PiaFILM ■ Mal Páter Pio tajomstvá? Skutočne videl do ľudských duší? Aké utrpenie mu spôsobovali stigmy? Dokumentárny film predstavuje život svätca, ako ho mnohí nepoznajú. Prostredníctvom výpovedí lekárov a odborníkov sa divák postupne dozvie, ako ...

Katechizmus Katolíckej cirkvi

Katechizmus Katolíckej cirkviKNIHA ■ Katechizmus Katolíckej cirkvi sa označuje aj ako posledný dokument Druhého vatikánskeho koncilu. Vznikol na podnet pápeža Jána Pavla II. a verne podáva učenie Svätého písma a živej tradície Cirkvi, autentického učiteľského úradu, ako aj ...

Lebo zvnútra, z ľudského srdca vychádzajú… (Mk 7, 21)

(Maroš Riník) „Miluj a rob, čo chceš!“ (sv. Augustín) Počiatok dobra a zla je naše dobré alebo zlé srdce osvietené láskou alebo zaslepené sebectvom. Preto, aby sme vedeli, či plníme Božiu vôľu, musíme mať ducha rozlišovania. Iba vtedy vieme, či ...

Ježiš posväcuje moju prácu (2)

Ježiš posväcuje moju prácu (2)SLOVO BL. V. HOPKA   Každý nemôže vykonávať rovnakú prácu. Nebolo by to múdre ani užitočné. Nie každý je spôsobilý na všetky práce. Prácu si treba rozdeliť, ale cieľ je jeden. Modlitbou a prácou máme dosiahnuť to, na čo je človek stvorený. ...

Hľa, tvoj syn… Hľa, tvoja matka. (porov. Jn 19, 26 – 27)

(Maroš Riník) Ak je zbožné dať zločincovi život, oveľa zbožnejšie je, keď Syn s takou láskou poctí matku. Kristus dal z kríža závet a ustanovil, aby sa matka a učeník starali o seba s príbuzenskou láskou. Pán urobil nielen verejný, ale i rodinný ...

Bioetika a organoidy

Bioetika a organoidyBIOETIKA (Jozef Glasa; foto: flickr.com)   Súčasné biotechnológie prinášajú do laboratórií nové výtvory. Môžu znamenať ďalšiu revolúciu v oblasti ľudského poznania. Sľubujú veľa dobrého. Zároveň je tu však riziko zneužitia. Medzi takéto ...

Zomrel otec Mukačevskej eparchie

Zomrel otec Mukačevskej eparchieUDALOSŤ (Vatican News, Jaroslav Girovský; foto: Jaroslav Makar)   Na Ukrajine sa 19. – 20. júla konali pohrebné obrady za zosnulého mukačevského eparchu Milana Šášika CM. Člen rehole vincentínov vladyka Milan zomrel náhle v utorok 14. júla ...

Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi. (tropár sviatku)

(Maroš Riník) Na konci vekov sa na nebi zjaví „znamenie Syna človeka“ (Mt 24, 30), to znamená Kristov kríž, aby ohlásil koniec súčasného sveta a príchod večného kráľovstva Božieho Syna. Potom budú nariekať všetky kmene zeme, pretože milovali ...

Nezabudni na bolesti (slzy) svojej matky – 350 rokov od klokočovského zázraku

Nezabudni na bolesti (slzy) svojej matky – 350 rokov od klokočovského zázrakuSLOVO NA TÉMU (Martin Mráz; foto: Dávid Kováč/Byzantinos)   Vo východnej časti Slovenskej republiky, v regióne, ktorý sa historicky nazýva Zemplín, sa na úpätí Vihorlatských vrchov rozlievajú vody „východoslovenského mora“ – Zemplínskej ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi