priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 14 – 19)

(Slavomír Jusko) Prvé, čo si treba uvedomiť, je, že evanjelium nás vyzýva konať dobré skutky nie preto, aby nás ľudia pochválili a ďakovali nám, ale aby velebili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Kto prijme chválu a vďaku od ľudí ...

Láska, Bože, láska

Láska, Bože, láskaSVEDECTVO (Anička & Adam; foto: pexels.com) Za pomoci priateľov na dedine u starých rodičov som sa v desiatich rokoch dopracoval k svojej prvej závislosti. Fajčil som každý deň dve až štyri cigarety. Potom som to naučil aj kamarátov v mojom ...

Poď za mnou! (Mt 9, 9 – 13)

(Slavomír Jusko) Veľmi krátka výzva pre colníka Matúša z úst Ježiša Krista. Evanjelium nehovorí nič o tom, či sa pred tým stretli a o čom sa spolu rozprávali. Ježišova výzva prichádza v túto chvíľu ako unikátna a pravdepodobne neopakovateľná ...

Ľudia, ktorých možno poznáte

Ľudia, ktorých možno poznáteSVÄTÝ MARTIN DE PORRES (foto: tiemporeal.com.pe)   Tento svätý (1579 – 1639) pochádza z Peru. Jeho matka bola černošská otrokyňa. Vzhľadom na svoju tmavú pleť sa nemohol stať rehoľníkom, a preto vstúpil do kláštora Panny Márie ...

Rozsievač vyšiel rozsievať. (Mt 13, 3b – 9)

(Slavomír Jusko) Poslucháči očakávali od Ježiša kázanie, ale on im začne rozprávať príbeh o rozsievaní či priebehu jarnej sejby. Poslucháči sú postavení pred otázku, prečo im to hovorí, čo má ornica a akýsi sedliak spoločné s nimi. Tým, ktorí ...

Go(o)dbook – zamyslenie

Go(o)dbook – zamyslenieLaura Pesteňová, študentka Ľudia často zabúdajú, že spravodlivosť hra dôležitú úlohu v našom živote. Je to jedna zo základných spoločenských hodnôt. Spravodlivý sťa palma zakvitne. Palma tak isto ako céder potrebuje vodu, aby vyrástla. Čo to ...

Slávnosť Košickej eparchie v bazilike minor

Slávnosť Košickej eparchie v bazilike minorMICHALOVCE ■ V Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha sa 30. – 31. mája konala odpustová slávnosť Košickej eparchie.   Hlavnými bodmi sobotného programu bola Veľká večiereň s lítiou a archijerejská svätá liturgia. Vladyka Cyril Vasiľ SJ, ...

Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra, i matka. (Mt 12,46 – 13,3a)

(Slavomír Jusko) Nepriamo z tejto odpovede vyplýva, že – prinajmenšom v tejto chvíli – Ježiš nemá oporu vo vlastnej rodine. Ježiš nemá nič proti rodinnému životu, ale otázky viery a Božieho kráľovstva sú pre neho zásadnejšie. Do nich nemá čo ...

Chris Renzema: Let the ground rest

Chris Renzema: Let the ground restHUDBA ■ Spevák a skladateľ Chris Renzema vydal v apríli 2020 svoj štvrtý štúdiový album s názvom Let the ground rest, čo v preklade znamená Nechaj zem odpočinúť si. Je to apel na skutočnosť, že rast pochádza z obdobia odpočinku alebo ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi