priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

… potupia a opľujú, zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych… Lk 18, 32

( Štefan Ančočik ) Keď vstúpi ťažká choroba do môjho života, tak od okolia počúvame naučenú frázu: „Neboj sa, to bude dobré!“ Čo bude dobré? Kedy to bude dobré? Odkiaľ to vieš? A kto ti to povedal? Pre neveriaceho človeka je utrpenie, choroba ...

Biblická olympiáda v Mukačevskej eparchii

UŽHOROD − CHUST/UKRAJINA ■ Mládež z Mukačevskej eparchie sa aj tento rok mala možnosť zúčastniť na biblickej olympiáde. Tá prebehla vzhľadom na pandémiu 24. októbra na dvoch miestach eparchie, a to v Užhorode a v Chuste, aby sa na nej mohlo ...

Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Lk 18, 17

( Štefan Ančočik ) Akú prácu má malé dieťa? Hrať sa, najesť sa, pospať si a tešiť sa z každého dňa. Otec a mama sa s láskou starajú o všetko ostatné a celá zodpovednosť za fungovanie rodiny je na ich pleciach. To isté robí Boh Otec. Stará sa ...

Štátna cena pre P. P. Gojdiča

Štátna cena pre P. P. GojdičaUDALOSŤ (Michal Pavlišinovič; foto: FB Národnej rady) Pápež Pavol II. 4. novembra 2001 vyhlásil na Námestí svätého Petra v Ríme biskupa Pavla Petra Gojdiča za blahoslaveného. Tento rok si celá Gréckokatolícka cirkev pripomenula šesťdesiate ...

Začiatok akademickeho roka na PIO

Začiatok akademickeho roka na PIORÍM/TALIANSKO ■ V utorok 20. októbra bol oficiálne otvorený akademický rok 2020/2021 na Pápežskom východnom Inštitúte v Ríme (PIO − Pontificio Istituto Orientale). Slávnosť sa začala už tradične slávením svätej božskej liturgie v Chráme svätého ...

… keď sa zjaví Syn človeka… Lk 17, 30

( Štefan Ančočik ) Teším sa na druhý slávny príchod Ježiša Krista? Alebo mám ešte svoje plány, čo všetko by som chcel urobiť, dokončiť, vyštudovať, zabezpečiť, precestovať, užiť si… ? Starec Varlaám hovorí: „Syn môj, nečakaj, že sa dožiješ ...

Aktuálne Písmo

Aktuálne PísmoSLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Často hovorievame, že Sväté písmo je nadčasové. Že platí v každej dobe. V ostatnom čase som sa znova uistil, že je to pravda. Ale úprimne, bol by som radšej, keby som nemusel.   Ľudstvo sa akosi uzhodlo, že je ...

Krátke správy zo sveta

VATIKÁN ■ Svätý Otec František vymenoval 24. októbra za latinského patriarchu Jeruzalema Mons. Pierbattistu Pizzaballu OFM. Tento 55-ročný františkán pochádzajúci z Talianska spravoval jeruzalemský stolec ako apoštolský administrátor sede ...

… Božie kráľovstvo je medzi vami… Lk 17, 21

( Štefan Ančočik ) Ako sa dá jednoducho charakterizovať Božie kráľovstvo? Božie kráľovstvo je o vzťahoch! O vzťahu k Bohu, k blížnemu a k sebe, kde hlavným spojivom je úprimná a čistá láska. Ak mi chýba láska k blížnemu, ktorého mám vedľa seba, ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi