Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Oslávili 25 rokov kňazstva

Oslávili 25 rokov kňazstvaĽUBOVEC ■ 20. júna, na sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, sa veriaci z farnosti Ľubovec modlili za svojho kňaza otca Marka Kolesára, ktorý oslávil 25. výročie kňazskej vysviacky. Po liturgickom ...

Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. (Lk 4, 24)

(Peter Šturák ml.) Proroka často vnímame ako jasnovidca ohlasujúceho budúcnosť. To je vec, ktorá nás veľmi zaujíma. Boh však vzbudzuje proroka pre svoj ľud, aby ho vrátil na správnu cestu. Prorok napomína a usmerňuje. A to je niečo, čo radi ...

Ľudia, ktorých možno poznáte

Ľudia, ktorých možno poznáteSVÄTÁ ABRA (foto: johnsanidopoulos.com)   Panna, dcéra svätého Hilára z Poitiers, sa narodila predtým, než sa stal biskupom. O Abre je známe len veľmi málo – zasvätila svoj život ako panna a pracovala medzi kresťanmi v Poitiers, v dnešnom ...

Posviacka exteriéru v Giraltovciach

Posviacka exteriéru v GiraltovciachGIRALTOVCE ■ V Nedeľu svätých otcov prvého ekumenického snemu 2. júna otec Daniel Dzurovčin, synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie, posvätil novú vežu a exteriér obnovenej Cerkvi Matky ustavičnej pomoci. Na úvod ho pred vchodom do chrámu ...

Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá, čo má, a kúpi ju. (Mt 13, 46)

(Peter Šturák ml.) Kristus je ten, ktorý hľadá perlu. Toto podobenstvo plní na kríži. Dáva všetko, čo má – svoj život, aby získal cennú perlu – mňa. V ostatných podobenstvách je Božie kráľovstvo vykreslené ako vzácne, v tomto mi Kristus ukazuje, ...

Go(o)dbook – zamyslenie

Go(o)dbook – zamyslenieSLOVO MLADÝM   Otília Gáborová, zodpovedná za mládež, gréckokatolícka oblasť Hnutia Svetlo – život Prečo sliepka zhromažďuje kuriatka? Aby ich chránila, zohrievala svojimi krídlami a dávala istotu. Aj Ježiš nás túži chrániť, zohrievať naše ...

Turistický deň Bratislavskej eparchie

Turistický deň Bratislavskej eparchieŠUMIAC ■ Na Horehroní vo farnosti Šumiac sa 1. júna konal Turistický deň Bratislavskej eparchie, ktorý bol spojený so slávnosťou chrámového sviatku Nanebovstúpenia Pána. Na svätej liturgii predsedal bratislavský eparcha Peter Rusnák za účasti ...

Kto má uši, nech počúva! (Mt 13, 43b)

(Peter Šturák ml.) Mať uši neznamená počuť. Sú ľudia, ktorí ich majú, a aj tak nepočujú. Koľkokrát v zanietenosti pre nejakú vec nepočujem nič ostatné. Pre nedokonalosť tela. Mať fungujúce uši a počuť ešte neznamená počúvať. Počúvanie vyžaduje ...

Martina Jokelová-Ťuchová: S Ježišom v srdci

Martina Jokelová-Ťuchová: S Ježišom v srdciKNIHA ■ Dobre a hravo sa pripraviť na prvé sväté prijímanie a nezabudnúť na tento významný deň pomôže deťom i rodičom knižka skúsenej autorky a matky šiestich detí. Praktická publikácia s ilustráciami akademického maliara Juraja Martišku ponúka ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi