priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Milujte svojich nepriateľov. (Mt 5, 44)

( Juraj Štefanik ) Slovo nepriateľ ani veľmi nepoužívame. Skôr ide o ľudí nesympatických, otravných, nahnevaných na nás alebo tých,s ktorými máme spor. Čo s tým? Môžeme snívať o lepšom svete, dúfať, že sa zmenia, vymýšľať zákony, ktoré to ...

Go(o)dbook – zamyslenie

Go(o)dbook – zamysleniePeter Milenky, kňaz – vicerektor kňazského seminára v Prešove Zdá sa, že niekto si myslí, že si stačí svoje hriechy vybaviť spôsobom „ja sám s Bohom“. Lenže kde je ten Boh? On je predsa vtelený v tele Cirkvi, kde si to môžem osobne vyriešiť. ...

Existuje ten pravý/tá pravá? ÁNO aj NIE.

NIE vtedy: Ak si toho pravého predstavuješ ako princa na bielom koni, romantického, silného aj citlivého, bez chýb, ktorý ťa vždy pochopí a urobí dokonale šťastnou alebo ak si tú pravú predstavuješ ako citlivú, zbožnú princezná vo veži, z ktorej ...

Sviatok Troch svätiteľov v Križevci

Sviatok Troch svätiteľov v KriževciCHORVÁTSKO/KRIŽEVAC ■ V sobotu 30. januára slávila gréckokatolícka eparchia v Križevci archierejskú svätú liturgiu pri príležitosti Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho. Títo veľkí ...

Ľudia sa zišli v dome…, že už nebolo miesta. (Mk 2, 1)

( Juraj Štefanik ) V čase hospodárskej krízy cestovala rodina loďou do Ameriky. Cesta trvala dva týždne. Keďže boli chudobní, mali kajutu v podpalubí a jedli iba to, čo mali so sebou. Chlapcovi sa žiadalo zjesť niečo iné, a tak si pýtal od otca ...

Nič nebude také isté

Nič nebude také istéROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: archív Júlie Šarišskej ) Pred rokom zavalili Európu neisté informácie o víruse z Číny nazývanom Covid-19. Najväčšie viditeľné zmeny za posledný rok prežilo školstvo.   Júlia Šarišská (45), rodáčka z Ďačova, ...

Sviatok pratulínskych mučeníkov

UKRAJINA/UŽHOROD ■ 24. januára si Cirkev pripomenula Sviatok pratulínskych mučeníkov. V Mukačevskej eparchii je v meste Užhorod farnosť týchto mučeníkov devätnásteho storočia. V roku 2016 ju založil blahej pamäti vladyka Milan Šašik CM. Pri ...

Ježiš sa utiahol na pusté miesto a tam sa modlil. (Mk 1, 35)

( Juraj Štefanik ) Pusté miesto je, kde sa Ježiš modlí, pustým je aj miesto, kde nasycuje zástupy, kam idú učeníci za oddychom. Zdá sa, že toto miesto má svoj potenciál. Nedajme sa znechutiť len preto, lebo možno žijeme, kde nič nie je, alebo ...

31 rokov od navrátenia prvej gréckokatolíckej katedrály

31 rokov od navrátenia prvej gréckokatolíckej katedrályRUMUNSKO/LUGOJ ■ 21. januára si Rumunská gréckokatolícka cirkev pripomenula 31 rokov od navrátenia prvej katedrály. Katedrála Svätého Ducha bola po rokoch prenasledovania Gréckokatolíckej cirkvi vrátená predovšetkým vďaka ochote pravoslávneho ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi