priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 53 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

Modlitebníci (spoločenstvá) časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume od 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo a máte nárok na elektronickú verziu časopisu) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

Priatelia časopisu Slovo: Aktuálne nás podporuje 51 priateľov cez trvalý príkaz a 18 cez SIPO sumou od 2 do 100 eur. Pri nižších sumách (do 5 eur) prosím zvážte príspevok raz za polrok alebo rok kvôli evidencii príspevkov, alebo príspevok cez SIPO.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

Partneri časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

Kto chce ísť za mnou, nech … vezme svoj kríž (Mk 8, 34)

Kríž nám ukazuje nekonečnú lásku Boha k človeku, no zároveň je skutočnosťou, ktorú zažívame vo svojom živote. Cez utrpenie nás kríž očisťuje od hriechu a všetkého nepodstatného. Ak je ťažký, pýtame sa možno aj s výčitkou: Prečo práve ja a prečo ...

Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety! (Mt 25, 6)

V tomto podobenstve je najkrajšie prirovnanie ľudského života, ktorý sa zobrazuje ako cesta v ústrety ženíchovi. Celý náš život je vyjdenie v ústrety, ktoré smeruje k cieľu: vychádzame z toho, čím sme, k tomu, kým sa stávame, až sa raz budeme ...

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. (Mk 12, 10)

Premieňať zlo v dobro je Božou metódou, na zlé ľudské konanie odpovedá Boh v živote človeka Božou akciou milosti. Po neposlušnosti prvých ľudí nasleduje prísľub Spasiteľa, Božia zmluva s Noemom po potope, záchrana Jakubovej rodiny po hriešnom ...

… kto ti dal moc, aby si to robil? (Mk 11, 28)

Z tejto diskusie Ježiša s protivníkmi v chráme môžeme poznať, že nemožno nábožensky presvedčiť ľudí, ktorí nehľadajú pravdu úprimne a majú predsudky voči ohlasovateľovi Slova. Žiadne argumenty nepresvedčia toho, kto má kamenné srdce. Viera je ...

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka… (Jn 19, 25)

Boh nikdy nešetrí tých, ktorí ho majú radi, ale hojne sa s nimi delí o kríž. Obzvlášť s Ježišom zdieľa utrpenie jeho matka Panna Mária. Je pri príchode Božieho Syna na tento svet, ale aj pri jeho skone na kríži. Trpí, ale stojí pevne pod krížom, ...

… my však ohlasujeme ukrižovaného Krista… (1 Kor 1, 23)

Často máme pred svojím zrakom znamenie kríža. Sprevádza nás po celý život, značíme ním seba či svojich blízkych. Môžeme si naň zvyknúť tak, že sa pre nás stane len akýmsi znamením, len formalitou. To by však bolo zlé. Kristov kríž je aktuálny aj ...

Čo chceš, aby som ti urobil? (Mk 10, 51)

Keď Ježiš uzdravil chorého, otvoril mu oči, uzdravil ho zo slepoty. A tak sa mohol vrátiť medzi zdravých ľudí. Dovtedy sedával pri ceste a akoby ani nebol živý. Bolo to čakanie na smrť. Ježiš ho pozbavil tohto utrpenia. Ale Ježiš uzdravuje aj ...

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna… (Jn 3, 16)

Božia láska nás pri každom prijatí sviatostí, pri každej liturgii nielen pozýva opätovať lásku, ale aj učí, že pred Božou láskou sa nedá skryť, utiecť, nedá sa jej zriecť. Božej láske treba dôverovať. Nemožno odísť tak ďaleko od Boha, žeby Božia ...

… kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. (Mt 10, 39)

Najväčší dar, ktorý máme, je dar života. Tento dar sme dostali od Boha preto, aby sme ho strácali. Nielen preto, lebo sme tak ako ostatný živočíšny svet tiež smrteľní, ale predovšetkým preto, lebo žiť znamená milovať, a milovať (podľa Ježiša) ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku