Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? (Lk 10,40)

(Michal Vasiľ) Výčitka. Tak sme si zvykli používať ju voči blížnym, že v ťažkých situáciách ju neváhame použiť aj voči Bohu. Pane, prečo dovolíš, prečo nevidíš, prečo nedbáš… Niekedy by nám mohol odpovedať ako Marte: „Veď to si si ...

LITMANOVÁ

LITMANOVÁ07.12. Fatimská sobota (10.30 h)   08.12. Malá púť: Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou – patrocínium kaplnky (10.30 h)   24.12. Polnočná svätá liturgia (00.00 h)

Preklady najznámejších skladieb

Preklady najznámejších skladiebHUDBA ■ Preklady najznámejších skladieb tradičnej kultúry do slovenského posunkového jazyka bol dlho očakávaným projektom občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry nepočujúcich. DVD vzniklo so zámerom priblížiť nepočujúcim používateľom ...

Pomaľované vtáča

Pomaľované vtáčaFILM ■ Znepokojivá metafora natočená podľa svetového bestselleru Jerzyho Košinského prináša sugestívnu výpoveď o tom, ako vojna plodí zlo, ktoré sa v človeku objavuje a ostáva bez ohľadu na to, kto na akej strane barikády stojí. Zasahuje všetko ...

Martina Grochálová: Krížová cesta mučeníkov misií a svedkov viery

Martina Grochálová: Krížová cesta mučeníkov misií a svedkov vieryKNIHA ■ Na mimoriadny misijný mesiac október 2019 pripravil Spolok svätého Vojtecha v spolupráci s Pápežskými misijnými dielami misijnú krížovú cestu, ktorú PMD odporúčajú pomodliť sa spoločne vo farnosti na Misijnú nedeľu 20. októbra. Pobožnosť ...

Duchovná starostlivosť o Rómov prináša ovocie

PREŠOV ■ Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku prijali 17. októbra v Prešove spoločné vyhlásenie k duchovnej službe a starostlivosti o spoločenstvá Rómov. Túto duchovnú službu im ...

KLOKOČOV

KLOKOČOV24.11. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)   06.12. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.00 h)   15.12. Večeradlo MKH (16.30 h)   18.12. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.00 h)   22.12. Modlitby ...

Koreňom všetkého zla je láska k peniazom. (1 Tim 6, 10)

(Michal Vasiľ) Hovorí sa, že nie je tak dobre mať peniaze, ako je zle, keď ich nemáme. Každý človek potrebuje uspokojiť aspoň svoje základné životné potreby. Jesť, piť, niekde bývať. Bez peňazí je to ťažké. Ak ich máme dostatok, naskytnú sa nám ...

MICHALOVCE

MICHALOVCE25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)   07.12. Fatimská sobota ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi