Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

SIGORD

SIGORD30.05. – 02.06. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú ...

On volá svoje ovce po mene… (Jn 10, 3)

(Ján Rusnák) Základom vzťahu medzi pastierom a ovcami je osobné poznanie a láska. Ten, kto miluje, nepoznáva druhého ako objekt, ktorý mu patrí. Poznáva ho v slobodnom darovaní sa. Láska umožňuje hlbší pohľad do druhej osoby. Vtedy vzniká ...

LITMANOVÁ

LITMANOVÁ02.06. Fatimská sobota (10.30 h) 03.06. Malá púť (10.30 h) 07.06. Návšteva mystičky Myrny Nazzourovej zo Sýrie 16.06. Koinonia Ján Krstiteľ: Modlitby za uzdravenie

Prešovský seminár otvoril svoje brány

Prešovský seminár otvoril svoje brányPREŠOV ■ V Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča sa 7. apríla konal Deň otvorených dverí. Program sa začal katechézou v seminárnej kaplnke a následnou svätou liturgiou, ktorú slávil prešovský arcibiskup metropolita ...

KLOKOČOV

KLOKOČOV26.05. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)

Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával… (Jn 6, 11)

(Ján Rusnák) Chlapec mal len päť chlebov a dve rybičky. Keď ich odovzdal Ježišovi, v jeho rukách sa zmenili na požehnanie pre mnohých. Ježiš koná mnohé zázraky cez nás, cez ľudí. Nezáleží na veľkosti zásob, ale na tom, či sme ochotní podeliť sa ...

MICHALOVCE

MICHALOVCE08.06. Odpustová slávnosť ZSD 25.06. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

Božia lekáreň

Božia lekáreňFialka voňavá(viola odorata). Vyskytuje sa v listnatých lesoch, má veľké voňavé kvety a kvitne od marca do apríla. Podzemok s korienkami sa zbiera v septembri a októbri (suší sa pri teplote do 40 °C). Vňať sa zbiera sa v čase kvitnutia. Fialka ...

V Košickej eparchii uviedli do úradu nového protosynkela

V Košickej eparchii uviedli do úradu nového protosynkelaKOŠICE ■ Košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil 31. marca svätú liturgiu v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky, pri ktorej sa poďakoval otcovi Vladimírovi Tomkovi za 22 rokov služby vo funkcii protosynkela. Poveril ho službou ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi