Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

UPeCe

UPeCeStaré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 upc.uniba.sk grkatupece@gmail.com   Streda 19.00 Stretko pre gréckokatolíkov (mikrogaléria, Mlynská dolina) Viac informácií: ...

Krátke správy z domova (22)

BRATISLAVA ■ Národná rada Slovenskej republiky 31. októbra posunula do druhého čítania novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá okrem iného zavádza pravidlo, aby matka pred potratom videla na ultrazvuku svoje dieťa a počula tlkot jeho ...

UNIPAS

UNIPASKošice, Dominikánske nám. 2/A unipas.grkatke.sk fedorisin.jan@grkatke.sk   Program pre vysokoškolákov: Streda 15.30 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova 40) ...

Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie… (Lk 20, 27)

(Radoslav Záhorský) Aj keď tu saduceji prichádzajú s jasným cieľom zosmiešniť Ježiša, tak pre nich, ako aj pre mňa, je to znova moment, keď sa môžem uistiť o Božej starostlivosti o človeka. Kristus im nevyčíta ich neznalosť, ale uisťuje ich v ...

GMPC

GMPCPrešov, Hurbanistov 3; gmpc.grkatpo.sk; gmpc@grkatpo.sk   Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)   Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru (sakristia katedrály) 16.30 ...

Svätý Duch známy neznámy

Svätý Duch známy neznámySLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: wikimedia.org)   V predchádzajúcom článku sme popísali charizmu – dar jazykov s vysvetlením, že podľa udalosti opísanej v Skutkoch apoštolov, ako sa stala v deň Turíc v Jeruzaleme, pri zostúpení Svätého ...

Exhumácia telesných ostatkov otca Mastiliaka

Exhumácia telesných ostatkov otca MastiliakaMICHALOVCE – STROPKOV ■ Po získaní potrebných povolení z Posvätnej kongregácie pre kauzy svätých v Ríme a kompetentných úradov na Slovensku sa 18. septembra uskutočnila exhumácia telesných ostatkov Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR. ...

AŠAD o praktickom vedení stretiek či o kreativite

JUSKOVA VOĽA ■ V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 25. – 27. októbra konala Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej sa stretlo šesťdesiat účastníkov Školy učeníka a štyridsať účastníkov Školy služby.   ...

BÁRKA

BÁRKAJuskova Voľa; 057/449 02 90; gmcbarka.sk; skolacentrum@centrum.sk 13. – 15.12. AŠAD 02. – 05.01. Zimný detský tábor. Štvordňový pobytový tábor pre ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi