Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 50 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Baránková Mária

Baranova, rod.

Cinkanič Matúš

Čan Marek

o. Dancák Pavel, st.

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

Chomova, rod.

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Kamzík Radoslav

Kollarikova, rod.

Malinčáková Veronika

Maľa Juraj

Ordošová Mária

Papcun Jozef

o. Pariľák Anton

Petranská Darina

Romaňáková Martina

Sentivánova, rod.

Šecková Jolana

Šmogrovičová Kristína

Štofanová Jozefína

Urbanova, rod.

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Posvätenie priestorov seminára

Posvätenie priestorov semináraPREŠOV ■ Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ slávil 22. januára svätú liturgiu v kaplnke Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča. V kázni sa prihovoril otec Jozef Gača, vicerektor kňazského seminára, a zdôraznil ...

CENACOLO

CENACOLOPiatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6 Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník 18.03. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi v Prešove (17.00 h)

Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. (Ef 8, 15)

(Jozef Kellö) Príslovie hovorí: „Čokoľvek robíš, múdro rob, a mysli na koniec.“ Ako múdro žiť? Za peniaze si kúpiš knihy, vzdelanie aj poznanie, ale nekúpiš si múdrosť. Tú dáva Boh ako dar Svätého Ducha tým, čo o ňu stoja. „… Urobím ti ...

RÓMSKA MISIA

RÓMSKA MISIA28.02. – 08.03. Tábory pre deti a mladých (Čičava)

Go(o)dbook – zamyslenie

Go(o)dbook – zamyslenieJozef Košč, kňaz, kaplán v Prešove Inovať vzniká pri nepriaznivých podmienkach v hmle a mraze. Aj náš život je popretkávaný nepríjemnými situáciami, ktoré nám vytvoria iní alebo aj my sami. Takto v našom živote veľakrát prehrávame. Nedokážeme ...

Ekumenický týždeň v Prešove

PREŠOV ■ V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa 20. – 23. januára uskutočnili v Prešove ekumenické bohoslužby kresťanských cirkví pôsobiacich v metropole Šariša. Hlavnou myšlienkou stretnutí bol citát Preukázali nám ...

SIGORD

SIGORD13. – 15.03. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre manželstvo. Príspevok je 115 eur za manželský pár.   27. – 29.03. ...

Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. (Lk 23, 34)

(Jozef Kellö) Keď má človek málo, možno už len pár okamihov svojho života, hovorí už len tie najdôležitejšie veci. Ježiš sa do krajnosti zastáva človeka pred svojím Otcom a až do poslednej chvíle sprítomňuje jeho milosrdenstvo a odpustenie. ...

LITMANOVÁ

LITMANOVÁ07.03. Fatimská sobota (10.30 h)   08.03. Malá púť (10.30 h)
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi