Čo chceš, aby som ti urobil? (Mk 10, 51)

Keď Ježiš uzdravil chorého, otvoril mu oči, uzdravil ho zo slepoty. A tak sa mohol vrátiť medzi zdravých ľudí. Dovtedy sedával pri ceste a akoby ani nebol živý. Bolo to čakanie na smrť. Ježiš ho pozbavil tohto utrpenia. Ale Ježiš uzdravuje aj jeho srdce a tento slepec zanecháva dovtedajšiu istotu života, a nasleduje Ježiša. Aj tebe Ježiš dnes kladie tú istú otázku, čo vtedy slepcovi. Popros ho o uzdravenie zraku svojho srdca. ( Milan Kuzmiak )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *