Formulu krstu neslobodno svojvoľne meniť

Vatikán ■ Tlačové stredisko Svätej stolice publikovalo 6. augusta vyjadrenie Kongregácie pre náuku viery Responsa ad proposita dubia ako odpoveď na otázky ohľadom platnosti krstu, ak je vysluhovaný s formulou „My ťa krstíme v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého“. Stručný text bol publikovaný so sprievodnou doktrinálnou nótou (vieroučným vysvetlením). Dokument schválil 8. júna Svätý Otec František. Text hovorí, že krst vyslúžený s pozmenenou formulou nie je platný a tí, ktorým bol takto vysluhovaný, musia byť pokrstení „absolútnou formou“. Pripojená nóta hlbšie objasňuje dôvody, prečo nemožno v sviatostnej krstnej formule svojvoľne meniť singulár na plurál. „Keď niekto krstí, krstí sám Kristus,“ cituje nóta konštitúciu Druhého vatikánskeho koncilu. (RV)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *