Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci… uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. (Jn 2, 22)

(Milan Mojžiš) Koľko radosti prinieslo apoštolom Ježišovo zmŕtvychvstanie! A túto radosť dáva aj mne, preto s radostným srdcom aj dnes spievam: „Praotec Boží Dávid radostne tancoval pred archou úmluvy. Aj my, svätý ľud Boží, keď vidíme splnenie predpovede, vrúcne sa radujme, že vstal z mŕtvych Kristus, všemohúci Boh.“ A môžem si spolu s kráľom Dávidom aj zatancovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *