Krátke správy zo sveta (7 – 8)

BRUSEL/BELGICKO ■ Európska komisia 5. marca predstavila stratégiu dosiahnutia rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe. Každá tretia žena v EÚ bola niekedy vystavená fyzickému alebo sexuálnemu násiliu a 55 percent zažilo sexuálne obťažovanie. Aj napriek tomu, že univerzitné vzdelávanie absolvuje viac žien ako mužov, ženy zarábajú v priemere o 16 percent menej a v najväčších podnikoch v EÚ zastávajú len osem percent vedúcich výkonných pozícií. Komisia skonštatovala, že rovnosť medzi mužmi a ženami sa nepodarilo dosiahnuť žiadnemu členskému štátu EÚ a rodové rozdiely v zamestnaní, odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkovom zabezpečení pretrvávajú. Tieto nedostatky chce nová stratégia napraviť sériou opatrení, ktorých cieľom je ukončiť rodovo motivované násilie a stereotypy; zabezpečiť rovnakú účasť a príležitosti na trhu práce vrátane rovnakého odmeňovania; dosiahnuť rodovú rovnováhu v rozhodovaní a politickom živote. Komisia s podporou novovytvorenej pracovnej skupiny pre rovnosť zapracuje rodové hľadisko do všetkých politík a významných iniciatív EÚ. (TASR)

 

UŽHOROD/UKRAJINA ■ Mukačevský eparcha Milan Šášik CM vydal 12. marca vyhlásenie ohľadne preventívnych opatrení pred nákazou koronavírusom. Odporúča veriacim pred ikonami sa iba ukloniť a pri prijímaní Eucharistie otvoriť ústa, a neolizovať lyžičku. Tí, ktorí by pociťovali niektorý zo symptómov choroby, majú ostať doma a neohrozovať ostatných. Podobné nariadenia boli vydané aj ostatnými susednými eparchiami. Zároveň však vladyka vyzýva k viere a pripomína dôležitosť slávenia eucharistie v nedeľu, za čo dalo v roku 304 svoj život 49 mučeníkov v Abytíne. (ua-reporter.com)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *