Krátke správy z domova (6)

NACINA VES ■ V prvý deň Národného týždňa manželstva, 10. februára, sa manželské páry farnosti Nacina Ves stretli už po štvrtýkrát na farskom manželskom večeri. Stretnutie sa začalo modlitbou Akatistu požehnania rodín. Nasledovala večera vo dvojiciach so vzájomným zdieľaním sa manželov. Miestny farár otec Radoslav Záhorský si pre zúčastnených pripravil prednášku  na tému Päť jazykov lásky. Večer zakončil film Vzoprieť sa obrom ako podpora, že každé manželstvo s Božou milosťou dokáže poraziť pomyselného obra, ktorého má občas pred sebou. (M. Záhorská)

 

ĽUBOTICE ■ Pedagógovia Strednej odbornej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach 20. – 22. februára prežívali spoločné dni duchovnej obnovy. Spoločenstvo budujúce aktivity prebiehali v prostredí horskej chaty Čergov. Modlitby, zamyslenia i slávenie svätej liturgie viedol otec Peter Milenky, farár v Remeninách. Odhaľoval pravú tvár kresťanstva, potrebu autenticity nasledovania Krista pre aktuálnu dobu a motivoval k zamysleniu nad postojmi vychovávateľa k zvereným mladým ľuďom. (M. Jeník)

 

STARÁ ĽUBOVŇA ■ Žiaci a pedagogickí zamestnanci Špeciálnej základnej školy sv. Anny sa 21. februára spoločne tešili z karnevalovej oslavy. V úvode sa všetky masky predstavili a odfotili. Žiaci si spoločne zasúťažili, zaspievali a zatancovali. V závere každý žiak dostal diplom ako odmenu za krásnu masku. (D. Kosturková)

 

JUSKOVA VOĽA ■ Deti a mládež z protopresbyterátov Svidník, Stropkov a Giraltovce mali príležitosť 21. – 23. februára v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka načerpať duchovnú silu. Témou víkendu bolo heslo IT hrdina – aj ty hrdina a účastníci mohli v sebe objavovať hrdinu lásky, ktorého príkladom je Ježiš Kristus. Program bol bohatý na katechézy, aktivity, práce v skupinke, spoločné modlitby a mnohé iné činnosti posúvajúce všetkých bližšie k Bohu. Určite nechýbalo ani nadväzovanie nových priateľstiev. (B. Litecká, A. Tokárová)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *