Ekumenický týždeň v Prešove

PREŠOV ■ V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa 20. – 23. januára uskutočnili v Prešove ekumenické bohoslužby kresťanských cirkví pôsobiacich v metropole Šariša. Hlavnou myšlienkou stretnutí bol citát Preukázali nám neobyčajnú láskavosť (Sk 28, 2). Vyvrcholením stretnutí bola hlavná ekumenická slávnosť, ktorá sa konala 23. januára v Chráme Svätej Trojice Evanjelickej cirkvi a. v., počas ktorej sa na tému Štedrosť: prijímať a dávať prihovoril prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

 

V príhovore zdôraznil, že k tomu, aby človek mohol pokorne prijímať a nezištne dávať, ho uspôsobuje Pán Ježiš, ktorý miluje ako prvý: „My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (1Jn 4, 19) „Boh nás robí schopnými lásky. On obmäkčuje naše srdcia, aby sme videli núdzu brata a nezostali voči nej indiferentní. Aby sme verili a milovali, teda neoddeľovali vieru od konania,“ dodal vladyka Ján. V príhovore sa obrátil aj na bývalého biskupa Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. Slavomíra Sabola a poďakoval mu za roky vzájomnej spolupráce na ekumenickom poli v meste a za priateľstvo. Na slávnosti sa zúčastnil aj rímskokatolícky arcibiskup metropolita Bernard Bober z Košíc, ostatní predstavitelia kresťanských cirkví, ako aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. (IS PA)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *