Krátke správy z domova (23)

MICHALOVCE ■ Pohrebné obrady slávili 15. novembra v miestnom dome smútku otcovia Michal Hospodár, Jozef Jurčenko CSsR, Jaroslav Štelbaský CSsR, Jozef Ján Oharčák CSsR, Ján Čuchráč CSsR a Rastislav Dzurjovčin za zosnulého Juraja Dudu, lekára, folkloristu, výtvarníka, básnika, zboristu a zakladajúceho a čestného člena Spolku sv. Cyrila a Metoda. Juraj Duda vyštudoval medicínu a stal sa špecialistom v oblasti reumatológie. Aktívne sa zapojil do obnovy a činnosti cyrilo-metodského spolku. Po vzniku miešaného speváckeho Zboru sv. Jozefa pri Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach v roku 1995 pôsobil nielen ako spevák, ale aj ako kronikár. Svoju dušu odovzdal Stvoriteľovi 13. novembra. Blažený pokoj a večná mu pamiatka! (J. Poprik)

 

TRNAVA ■ Počas tradičnej Novény k trnavskej Panne Márii navštívil 15. – 18. novembra diecézu aj emeritný prefekt Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón suverénneho rádu maltézskych rytierov kardinál Raymond Leo Burke. S trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom podpísali spoločné vyhlásenie za rešpektovanie dôstojnosti ľudského života a ochranu manželstva a rodiny. Vyzývajú k ochrane manželstva a rodiny, ktoré sú spoločenstvom jedného muža a jednej ženy. Oceňujú akúkoľvek pomoc pri ochrane života od počatia po prirodzenú smrť človeka. (TK KBS)

 

BRATISLAVA ■ V Katedrále sv. Martina sa 17. novembra pri príležitosti výročia nežnej revolúcie konala svätá omša za poďakovanie za posilnenie náboženskej slobody po roku 1989, ktorú spoluslávil a na ktorej kázal bratislavský eparcha Peter Rusnák. V kázni upozornil, že dnešný človek je príliš zahĺbený do pozemského života a ľahko uverí falošným mesiášom. Vyzval k vernosti evanjeliu, Kristovi, morálke a prikázaniam. Vysvetlil, že novodobé útoky na vieru sú oveľa rafinovanejšie a schované za ideu lásky, solidarity a tolerancie. Zároveň pripomenul potrebu pomoci a modlitieb za novodobých mučeníkov, medzi ktorých patria aj tí, ktorí sú dennodenne pre svoju vieru vysmievaní a zneuctení. (TK KBS)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *