Krátke správy zo sveta (23)

POĽSKO ■ Počet duchovných povolaní v Poľsku dramaticky poklesol o 60 percent. V tomto roku nastúpilo do poľských seminárov 498 kandidátov kňazstva, čo je o 122 menej ako v roku 2018. Podľa názoru biskupa Marka Solarczyka, „dôležitejšie než porovnávanie štatistík je otázka, či mladý človek prežíva primeranú podporu, aby pozitívne odpovedal na tajomstvo povolania, ktoré je darom od Boha“. Na druhej strane poľský prímas arcibiskup Wojciech Polak si všimol, že „pokles povolaní je zložitý problém, a posledné desaťročia boli obdobím zvyšovania životnej úrovne a zvýšenej spotreby, pričom sa súčasne prehlbovala ľahostajnosť k nemateriálnemu a duchovnému“. (RV CZ)

 

VATIKÁN ■ Argentínsky Inštitút medzináboženského dialógu zorganizoval stretnutie zamerané na aplikáciu Dokumentu o ľudskom bratstve z Abú Zabí. Účastníkov prijal aj Svätý Otec František. Na audiencii 18. novembra Svätý Otec vyjadril: „Zámerom dokumentu je viesť k osvojeniu si: kultúry dialógu ako cesty, vzájomnej spolupráce ako spôsobu konania, vzájomného spoznávania sa ako metódy a kritériá.“ Na záver audiencie Svätý Otec podnietil členov argentínskeho Inštitútu medzináboženského dialógu, aby sa svojou prácou tiež snažili preukázať, že veriaci sú zdrojom pokoja, nie násilia. (TK KBS)

 

BUDAPEŠŤ/MAĎARSKO ■ Pri príležitosti blížiaceho sa 52. medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa uskutoční budúci rok v Budapešti, vydala Maďarská biskupská konferencia 13. novembra pastiersky list, ktorý načrtáva základné otázky tejto doby: demografickej kríze, stavu výchovy a vzdelávania, problému chudoby a otázkam spojeným s migráciou. Maďarská biskupská konferencia chce listom ponúknuť základné orientačné línie, ako čeliť týmto sociálnym otázkam zásadného významu. (Generálny sekretariát Maďarskej biskupskej konferencie/M. Spišiaková)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *