Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ (Jn 18, 37)

(Michal Vasiľ) Keď som absolvoval povinnú vojenskú službu, zoznámil som sa s Kráľom. Jeden z vojakov našej roty mal takéto priezvisko. Vo svete je niekoľko kráľov – vládcov, aj keď s dosť obmedzenou mocou. Boli aj takí králi, ktorí nemali žiadnu právomoc. Niekedy sa toto pomenovanie spája s výnimočnosťou − v športe je kráľ futbalu, v hudbe kráľ rokenrolu a podobne. Za akého kráľa mohol Pilát považovať Ježiša? Aj keď mu Ježiš hovorí, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, asi ho považuje skôr za kráľa náboženských filozofov ako za kráľa neba a celého vesmíru. Dal síce spraviť tabuľu s nápisom: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ“, ktorú pripevnili na kríž, no uznával len jedného kráľa: rímskeho cisára. Aby nestratil jeho priazeň, vyhovel davu a dal Ježiša ukrižovať.

 

Akým kráľom je však Ježiš pre nás? Nie je len kráľom z ďalekej histórie? Alebo kráľom z „iného“ sveta, takého vzdialeného od nás? Ježiš je skutočný kráľ všetkých kráľov a vládca celého vesmíru. Z lásky k nám sa nechal pribiť na kríž. Kajúci lotor ho priamo tam uznal za kráľa. Tak musí byť aj vládcom nášho života a nášho srdca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *